Gospodarstvo

Lipik će dobiti jednu od najmodernijih ergela u Europi

14-09-2023 • 12:23
Rva
Ovaj projekt će značajno unaprijediti profiliranje grada Lipika kao turističko-rekreativnog središta.

Sredstva za realizaciju projekta osiguralo je Ministarstvo poljoprivrede u iznosu manjem od 3 milijuna eura. Projekt će omogućiti prebacivanje konja Državne ergele na novu adekvatnu lokaciju, što je od vitalnog značaja za budući razvoj, prenosi Compas.com.hr.

Konji su trenutno smješteni u privatnoj staji koja više ne može zadovoljiti potrebe uzgoja konja.

Državna ergela Lipik ima povijesno i kulturno značenje te je dom za 84 prekrasna lipicanaca. Poznato je kako su lipicanci tijekom Domovinskog rata otuđeni i odvedeni u Srbiju, ali su vraćeni u listopadu 2007. godine, prenosi Compas.com.hr.

“Cilj projekta je pronalaženje trajnog smještaja za konje Državne ergele u svojim vlastitim stajama i prestanak plaćanja najma. Najam je jedna velika stavka koja nas opterećuje, od samog povratka konja do danas, jer konji su državni, a staja je privatna. Sve ove godine potpisivali smo ugovore o najmu na jednu, dvije ili tri godine i stalno se to produžavalo. Stoga je resorno Ministarstvo odlučilo izgraditi novu ergelu i riješiti pitanje trajnog smještaja konja.” – rekao je Damir Jakšić, upravitelj Državne ergele Lipik.

Radovi na izgradnji nove ergele započeli su početkom siječnja ove godine, a prva faza obuhvaća realizaciju tri staje. Objekt namijenjen stajskom gnoju već je završen, a na prve dvije staje su završeni zidovi. Treća staja je u fazi pripreme za betoniranje. Nakon završetka betoniranja zidova, krenut će se s postavljanjem krovne konstrukcije i uređenjem unutrašnjosti objekata, a istovremeno će se raditi na asfaltiranju pristupnih cesta te izgradnji vodovodne i kanalizacijske mreže te javne rasvjete.

Očekuje se da će lipička ergela postati jedna od najmodernijih u Europi, ako ne i šire.

U drugoj fazi projekta predviđena je izgradnja još tri staje, karantenskih i skladišnih objekata za hranu i mehanizaciju, dok će u završnoj, trećoj fazi, biti izgrađena upravna zgrada. Ovaj napredak svakako će omogućiti potpuno novu dinamiku u organizaciji rada i funkcioniranju ergele, koja je do sada koristila staje stare čak 160 godina.

Važno je napomenuti da je tradicija uzgoja lipicanaca uvrštena na UNESCO-ov popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva.

Nova Državna Ergela u Lipiku predstavlja važan korak prema očuvanju ovog vrijednog kulturnog nasljeđa i doprinosi razvoju regije, stvarajući nove mogućnosti za razvoj konjogojstva. Izgradnja nove ergele u Lipiku je dio šireg projekta Raminac, koji je projekt Grada Lipika, a uključuje izgradnju različitih objekata poput kampa, restorana, bazena, sportskih terena i adrenalinskog parka. Ovaj projekt će značajno unaprijediti profiliranje grada kao turističko-rekreativnog središta.

Izvor: compas.com.hr