Gospodarstvo

Gradonačelnica Šarić u Kuzmici: „Riješili smo dugogodišnji problem“

13-10-2023 • 11:06
Naime, postojeći propust je zadržavao naplavine i nanos na ulazu u zacjevljenje, stvarajući uspor te ugrožavajući okolne kuće od poplava, stoga se pristupilo sanaciji objekta.

Radovi na sanaciji postojećeg propusta potoka Kuzmički u trupu županijske ceste ŽC4116, u naselju Kuzmica privode se kraju, objavljeno je na službenoj stranici Grada Pleternice. Naime, postojeći propust je zadržavao naplavine i nanos na ulazu u zacjevljenje, stvarajući uspor te ugrožavajući okolne kuće od poplava, stoga se pristupilo sanaciji objekta.

“Zahvaljujem Županijskoj upravi za ceste na pronalasku rješenja ključnog problema u naselju Kuzmica. Novim propustom rješava se problem koji je nastajao kod svakog većeg izljeva vodenog vala. Vjerujem da ćemo zajedničkim naporima i u suradnji sa mjesnim odborima u narednom periodu riješiti niz ovakvih manjih, ali ključnih izazova na terenu.” – izjavila je prilikom obilaska navedenih radova Marija Šarić, gradonačelnica Grada Pleternice.

Hidraulički proračun izvršile su Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv “Orljava – Londža” Požega, vodeći računa o vjerojatnosti pojave velikih voda u promatranom vodotoku – u profilu predmetnog propusta. Investitor ovih radova je Županijska uprava za ceste dok je izvođač radova Promet građenje d.o.o. Ugovorena vrijednost radova je 56.308,88 € s PDV-om.