Gospodarstvo

Započele aktivnosti projekta uklanjanja divljih deponija

15-06-2022 • 07:20
Rva
Grad Požega je prijavio uklanjanje divljih deponija na tri lokacije.

Grad Požega je u prosincu 2021. godine, na Javni Poziv za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš koji je objavio Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, prijavio uklanjanje divljih deponija na području grada Požege, točnije na tri lokacije na području katastarske općine Vidovci.

Cilj predmetnog Javnog poziva je uklanjanje otpada odbačenog u okoliš kako bi se uklonio negativan utjecaj i omogućio povrat okoliša u prirodno stanje, te stvorili preduvjeti za sprječavanje ponovnog odbacivanja otpada na tim lokacijama. Odlukom o odabiru korisnika i dodjeli sredstava za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliša od 18. siječnja 2022. godine Gradu Požegi su dodijeljena sredstva najviše u iznosu 93.210,11 kuna što čini 40% procijenjenih i opravdanih troškova projekta koji ukupno iznose 233.025,27 kuna.

Kroz navedeni projekt planirana je izrada Plana uklanjanja otpada odbačenog u okoliš, radovi na uklanjanju otpada odbačenog u okoliš, te stručni nadzor nad uklanjanjem otpada odbačenog u okoliš. Predmetnim planom potrebno je utvrditi okvirni sastav odbačenog otpada i odrediti točne lokacije/pozicije odbačenog otpada s fotodokumentacijom. Plan uklanjanja otpada odbačenog u okoliš obavezno treba sadržavati i mjere sprječavanja ponovnog odlaganja otpada na očišćenim lokacijama, kao i troškovnik radova kojim treba obuhvatiti razvrstavanje po vrstama otpada, procjenu količina po vrstama otpada te zbrinjavanje na zakonom propisan način.

Pozega.hr