Politika

Za izgradnju ceste i parkirališta u Cesarićevoj i Runjaninovoj ulici stigle četiri ponude

25-03-2022 • 11:27
Slavenko Čuljak
Slijedi odabir ekonomski najpovoljnije ponude

Na predmet javne nabave Radovi na izgradnji prometnice, pješačke staze i parkirališta u Ulici Dobriše Cesarića i Ulici Josipa Runjanina u Požegi naručitelja Grada Požega dostavljene su četiri ponude.

Procijenjena vrijednost bila je 1.228.552,35 kn, a najpovoljnija cijenom je ponuda tvrtke Niskogradnja Jurčak d.o.o. Požega s iznosom od 1.067.818,97 kn. Slijedi ponuda tvrtke Ceste Požega d.o.o. sa 1.088.459,65 kn, zatim Promet Građenje d.o.o. sa 1.104.638,64 i s najvećim iznosom Osijek – Koteks d.d. Osijek s iznosom od 1.194.799,35 kn (sve ponude su bez PDV-a).

Kriterij za odabir je ekonomski najpovoljnija ponuda, pa je uz cijenu ponude s ponderom od 90% važan i jamstveni rok za otklanjanje nedostataka s ponderom od 10%. Rok za donošenje odluke o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude je najkasnije 60 dana od isteka roka za dostavu ponuda (23.3.2022. godine).