Gospodarstvo

Gradsko vijeće Grada Požege: Plan je graditi dječji vrtić u Mihaljevcima, razgovaralo se i o odmaralištu u Baški

29-09-2021 • 00:00
Rva

Više od dva sata trajala je današnja sjednica Gradskog vijeća Grada Požege

Content photo Content photo Content photo Content photo

Više od dva sata trajala je današnja sjednica Gradskog vijeća Grada Požege

Više od dva sata trajala je današnja sjednica Gradskog vijeća Grada Požege. Jedan od razloga je i punih pola sata vijećničkih pitanja, na koja su svi dobili odgovore. Na početku je umjesto nove gradske pročelnice Maje Petrović na mjesto vijećnice kao zamjena ušla Ivana Šimleša, koja je u Gradskom vijeću bila i u mandatu od 2017. do 2021. godine.

Gradsko vijeće je s deset glasova za i šest glasova protiv usvojilo Izvješće o radu gradonačelnika. Protiv je bila oporba, istaknuvši da je razlog jer je u prvih pet mjeseci tog izvješća gradonačelnik bio Darko Puljašić, a iz istog razloga nisu podržali ni izvršenje Proračuna Grada Požege za prvu polovicu 2021. godine, koje je ipak usvojeno većinom glasova.

U izvješću stoji kako je Grad Požega u navedenom razdoblju ostvario prihode i primitke u iznosu od 65,7 milijuna kuna, a ukupne rashode i izdatke u iznosu od 58,5 milijuna kuna, te s prenesenim viškom ukupni višak iznosi oko 15 milijuna kuna.

Jednoglasno je usvojena Odluka o prestanku Javne ustanove Sportski objekti Požega. Razlog za donošenje ove Odluke je u tome što navedena ustanova od početka rada do danas nije svojim rezultatima poslovanja opravdala svrhu postojanja, povećala je rashode iz godine u godinu koji su teretili opće prihode Proračuna Grada Požege.

– Smatramo da je JU Sportski objekti Požega došla u fazu u kojoj se djelatnost obavlja na dosta neracionalan i skup način i ne vidimo što drugo nego likvidirati ustanovu i drugačije organizirati taj posao. Dio posla bit će dodijeljen Požeškom sportskom savezu, a jedan dio komunalnom odjelu gradske uprave. Osnovni cilj i namjera je smanjenje troškova poslova koje je do sada obavljala JU Sportski objekti. – pojasnio je gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić.

Gradski su vijećnici jednoglasno dali suglasnost za provedbu ulaganja u izgradnju Dječjeg vrtića u Mihaljevcima, jer Grad Požega prijavljuje projekt „Ulaganja u izgradnju Dječjeg vrtića u Mihaljevcima,“ na javni natječaj iz Programa ruralnog razvoja RH. Procijenjena vrijednost ulaganja u predmetnu građevinu iznosi 7.699.998,75 kuna, a projekt se planira financirati sredstvima iz proračuna EU i državnog proračuna Republike Hrvatske te proračuna Grada Požege, u omjeru 89,43% iz proračuna EU i državnog proračuna Republike Hrvatske i 10,57% iz proračuna Grada Požege.

Zbog prijave na isti natječaj usvojen je i Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u Društveno-rekreacijski centar u Vidovcima. Procijenjena vrijednost ulaganja u građevinu iznosi 9.375.000,00 kuna. Projekt se planira financirati sredstvima iz proračuna EU i državnog proračuna Republike Hrvatske te proračuna Grada Požege, u omjeru 80,55% iz proračuna EU i državnog proračuna Republike Hrvatske i 19,45% iz proračuna Grada Požege

Vijećnicima Gradskog vijeća na ovoj je sjednici dostavljena informacija o zaprimljenoj ponudi poslanoj od strane gospodina Zvonka Strake, a kojom se Gradu Požegi nudi na prodaju poslovni prostor u Ulici Matice hrvatske 3 (Frizerski salon „Straka“). Predmetna nekretnina ima svojstvo kulturnog dobra, a na njoj su u tijeku građevinski radovi rekonstrukcije i dogradnje zgrade Gradskog muzeja Požega u sklopu projekta „Požeške bolte“. Trenutna površina poslovnog prostora iz ponude iznosi 39,23 m2, a kupoprodajna cijena 160.000,00 eura. Dana je i informacija kako je u tijeku sudski parnični postupak od strane Zvonka Strake kao tužitelja protiv Grada Požege kao tuženika, a vezano za provedbu Sporazuma koji su uređeni međuvlasnički odnosi Grada i gospodina Strake kao suvlasnika spomenute nekretnine.

– Ova vam je informacija dana jer nas zanima kakav je stav vijećnika po tom pitanju. Postoje dva rješenja, jedno je da se sudimo, a drugo rješenje je da Grad poslovni prostor otkupi. Na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća odlučivat ćemo o rebalansu proračuna, a vrlo brzo i o proračunu za 2022. godinu te bismo trebali odlučiti kojim putem ići. Napomenut ću samo da suvlasništvu u takvoj nekretnini kao što je muzej sigurno nije dobra stvar i uvijek će predstavljati problem. – rekao je na tu temu gradonačelnik Glavić.

Na znanje vijećnika dana je i informacija o poslovnom prostoru u Baški (Dječje odmaralište) koji se od ožujka 2021. godine ne nalazi u zakupu niti se koristi u druge svrhe. Podsjetimo, dana 15. veljače 2016. godine Grad Požega i trgovačko društvo Valis Aurea Baška j.d.o.o. sklopili su Ugovor o zakupu poslovnog prostora na određeno vrijeme od 5 godina, no zakupnik je 2018. godine podnio Gradu Požegi zahtjev za priznavanjem ulaganja u poslovni prostor koje je izvršio tijekom 2016. i 2017. godine te na temelju istoga potraživao od Grada Požege iznos od 539.927,16 kn. Sukladno sklopljenom Ugovoru, zakupnik je bio obvezan za rekonstrukciju i adaptaciju poslovnog prostora zatražiti pismenu suglasnost Grada Požege što nije učinio te mu je sukladno tome zahtjev za naknadom odbijem kao neosnovan. Nakon odbijanja zahtjeva za naknadom troškova, zakupnik prestaje plaćati zakupninu, u ožujku 2021. otkazuje Ugovor o zakupu te otuđuje pokretnine i uzrokuje štetu na gradskoj imovini zbog čega je Grad Požega pokrenuo postupak pred Trgovačkim sudom u Rijeci.

– Rekao bih da ovdje imamo tri mogućnosti. Jedna mogućnost je da Grad Požega napravi procjenu, objavi natječaj i pokuša nekretninu prodati i namjenski te novce utrošiti, druga mogućnost je da objavimo natječaj za najam koji mora biti strogo definiran, dok je treća mogućnost princip „odmarališta“, odnosno vraćanje na staro s čime smo imali dosta loša iskustva. – pojasnio je gradonačelnik Glavić.

Za raspravu su se javila tri vijećnika.

Antonio Šarić (MOST) zahvalio je što se na ovakav način stavila ova rasprava.

– Nisam upućen kakva su loša financijska iskustva bila prije, međutim, znam da su tamo djeca ljetovala, da su se stvarale lijepe uspomene i da je to bilo dobro iskustvo, te bih predložio da Grad, ako je moguće, ide u treću opciju. – rekao je Šarić.

S takvim razmišljanjem složio se i Mitar Obradović (SDP).

– Objekt je od iznimne važnosti za građane, a smatram da je i riječ o iznimno vrijednom objektu i vrlo važnoj odluci. Da sam prošao za gradonačelnika, ja bih ove tri opcije razradio i napravio javno izjašnjavanje građana. To danas nije problem, pitao bih građane što žele s tim objektom. Danas je to vrlo jednostavno dobiti mišljenje građana, ja bih tako

Dinko Zima (SDP) se složio s prethodnicima.

– Lako je prodati, a gradonačelnik je rekao da za te novce nešto izgradimo. Što da izgradimo, grad nam je i tako napola pust. Ima ovdje i kolegica iz obrazovnog sustava, a meni je palo na pamet da djeca umjesto u Crikvenicu ili Orahovicu, odlaze na terensku nastavu u taj objekt čime bi popunili i neke termine. Koliko sam čuo od ljudi koji su bili tamo unazad par godina, to je bilo u solidnom stanju i vjerujem da nije toliko uništeno da bi trebalo uložiti velike novce. – smatra Zima.

Gradonačelnik je najavio novu sjednicu Gradskog vijeća već kroz dva tjedna, kad će se na dnevnom redu naći i rebalans proračuna za 2021. godinu, a moguće je da se opet govori i o ova dva, kako je sam gradonačelnik rekao, „vruća krumpira“ – poslovnom prostoru Straka i odmaralištu u Baški.