Sport

Javna ustanova Sportski objekti Požega ušla u likvidaciju

07-01-2022 • 09:25
Rva
Nakon osam godina ustanova će biti likvidirana, a upravljanje objektima vraćeno je Požeškom športskom savezu, koji je to obavljao od 1967. godine sve do osnutka ustanove 2014. godine

Grad Požega kao osnivač Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima u vlasništvu Grada Požege – SPORTSKI OBJEKTI POŽEGA donio je 20. prosinca 2021. godine Odluku o prestanku Ustanove, pa je Trgovački sud u Osijeku – stalna služba u Slavonskom Brodu 4. siječnja 2022. godine po sutkinji Vesni Vukelić donio rješenje da sa imenu ustanove dodaje „u likvidaciji“, opozvao ravnatelja Antu Brkića, te imenovao likvidatoricu Mateju Čeliković.

Odluka o osnivanju Javne ustanove Sportski objekti Požega donesena je 12. veljače 2014. godine, a osnovana je 23. lipnja iste godine. Kao djelatnosti navedene su upravljanje i održavanje sportskom građevinom, sportska poduka i sportska rekreacija.

Nakon osam godina ustanova će biti likvidirana, a upravljanje objektima vraćeno je Požeškom športskom savezu, koji je to obavljao od 1967. godine sve do osnutka ustanove 2014. godine. Skrb o održavanju i projektima izgradnje vodit će Grad Požega. Kao glavni razlog za gašenje ustanove navodi se da nije opravdala postojanje već je znatno povećala troškove ulaganja u sport, a uštede bi već u ovoj godini za gradski proračun trebale biti znatne.