Arhiva

Grad Požega osigurao 300 tisuća kuna za poticanje zapošljavanja i razvoja poduzetništva u 2021. godini

11-02-2021 • 00:00
Rva

Ovom Odlukom utvrđuje se način i mjerila za poticanje zapošljavanja te razvoj poduzetništva i obrtništva i to kroz poticanje zapošljavanja nezaposlenih osoba i osnivanja novih obrta i drugih slobodnih zanimanja.

Grad Požega donio je Odluku o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Požege u 2021. godini.

Grad Požega donio je Odluku o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Požege u 2021. godini. Ovom Odlukom utvrđuje se način i mjerila za poticanje zapošljavanja te razvoj poduzetništva i obrtništva i to kroz poticanje zapošljavanja nezaposlenih osoba i osnivanja novih obrta i drugih slobodnih zanimanja. Korisnici sredstava iz ove Odluke mogu biti postojeća i nova mala trgovačka društva sa sjedištem ili poslovnom jedinicom na području Grada Požege, te obrtnici i slobodna zanimanja sa sjedištem ili poslovnom jedinicom na području Grada Požege koji nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Požegi kao i nepodmirenih obveza na ime javnih davanja prema Republici Hrvatskoj.

Sredstva poticaja za zapošljavanje nezaposlenih osoba mogu koristiti poduzetnici i obrtnici koji će zaposliti osobe sa prebivalištem ili uobičajenim boravištem na području Grada Požege na neodređeno ili određeno vrijeme od najmanje dvanaest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, uz uvjet da nisu bile zaposlene unazad trideset dana i to za svaku novozaposlenu osobu:
– jednokratni poticaj u iznosu od 5.000,00 kuna i
– dvanaest mjesečnih poticaja u visini od 20 % bruto plaće prema Ugovoru o radu, a najviše do 1.000,00 kuna, mjesečno.

Sredstva poticaja za početak obavljanja djelatnosti mogu koristiti obrtnici koji imaju sjedište ili poslovnu jedinicu na području Grada Požege, a koji će u 2021. godini započeti obavljanje registrirane djelatnosti i to jednokratni poticaj u iznosu od 5.000,00 kuna.

Sredstva za provedbu mjera iz ove Odluke osigurana su u Proračunu Grada Požege za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 300.000,00 kuna.

Za više detalja pogledajte ovdje.