Arhiva

Aktualne aktivnosti na projektu Razvoj vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Pleternica

06-07-2021 • 00:00
Rva

U tijeku je provedba projekta Razvoj vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Pleternica, naručitelja tvrtke Tekija d.o.o.

 

Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo

U tijeku je provedba projekta Razvoj vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Pleternica, naručitelja tvrtke Tekija d.o.o.

U tijeku je provedba projekta Razvoj vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Pleternica, naručitelja tvrtke Tekija d.o.o.

Projektom Aglomeracije Pleternica predviđene su aktivnosti: Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica, Izgradnja uređaja za pročišćavanje UPOV, III stupnja pročišćavanja kapaciteta 13.500 ES i drugo.

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 70,00 %, nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 26 %, te lokalne komponente u iznosu 4 %.

Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva, unatoč promjenjivim vremenskim prilikama sa dosta oborina koje otežavaju rad na postavljanju kolektorskog sustava.

Faza: Dervišaga – Kuzmica – Srednje Selo – Viškovci – Blacko

Radi se na postavljanju kolektorskog sustava u Dervišagi, Blacku, Kuzmici, Srednjem Selu i Viškovcima, gdje se postavlja gravitacijski i tlačni vod. Planirana je izgradnja i crpne stanice, kišnog preljeva i 2 retencijska bazena. Projektirano je 8.973 m gravitacijskog i 2.022 m tlačnog voda. Izvedeno je 916 m tlačnog voda i 6.273 m gravitacijskog voda. Ugrađeno je 194 revizijskih okana i 50 okana kućnih priključaka.

Faza: Sulkovci – Bzenica

Nastavljena je izgradnja kolektorskog sustava u Bzenici i Sulkovcima gdje se postavlja gravitacijski vod promjera 300 mm. Izvedeno je 6.660 m gravitacijskog i 1.202 m tlačnog voda. Ugrađeno je 200 revizijskih okana.

Faza: Frkljevci – Kadanovci:

U tijeku je postavljanje kolektorskog sustava u Frkljevcima i Kadanovcima gdje se postavlja gravitacijski vod promjera 300 mm i tlačni vod. Projektirano je 2.216 m gravitacijskog i 1.011 m tlačnog voda te 3 crpne stanice. Izvedeno je 1.471 m gravitacijskog i 563 m tlačnog voda. Ugrađeno je 42 revizijska okna i 20 okana kućnih priključaka.

Faza: Gradac: 

Nastavljena je izgradnja kolektorskog sustava u Gradcu gdje se postavlja gravitacijski vod promjera 300 mm. Projektirano je 5.992 m gravitacijskog voda te 2 crpne stanice. Izvedeno je 3.900 m gravitacijskog voda. Ugrađeno je 119 revizijskih okana

Započeli su i radovi ugradnje okana kućnih priključaka te se u narednom razdoblju očekuje ugradnja većeg broja okana nakon čega slijede sanacijski radovi kako prometnih tako i svih korištenih i tijekom radova oštećenih površina.

Radove izvodi tvrtka Presoflex gradnja d.o.o. Požega.

Započeli su zemljani radovi na crpnim stanicama: CS Novoselci 1, CS Frkljevci 1, CS Pleternica 1, CS Gradac 2.

Od ukupno ugovorenih 44.595 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 27.669 m (62,05%).