Arhiva

Aktualne aktivnosti na provedbi projekta „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Pleternica“

21-01-2021 • 00:00
Rva

Projektom Aglomeracije Pleternica predviđene su aktivnosti: Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica, Izgradnja uređaja za pročišćavanje UPOV, Nabava opreme i drugo

Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo

Projektom Aglomeracije Pleternica predviđene su aktivnosti: Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica, Izgradnja uređaja za pročišćavanje UPOV, Nabava opreme i drugo

U tijeku je provedba projekta „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Pleternica“ naručitelja tvrtke Tekija d.o.o. Požega.

Projektom Aglomeracije Pleternica predviđene su aktivnosti: Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica, Izgradnja uređaja za pročišćavanje UPOV, Nabava opreme i drugo.

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 70 %, nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 26 %, te lokalne komponente u iznosu 4 %.Radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje izvodi zajednica gospodarskih subjekata sastavljena od tvrtki Presoflex gradnja d.o.o. Požega i Riko d.o.o. Ljubljana. Sklopljen je ugovor vrijednosti  134.656.990,40 KN.

Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva.

Faza: Gradac – Radi se na postavljanju kolektorskog sustava u naselju Gradac gdje se postavlja gravitacijski i tlačni vod. Projektirana je izgradnja dvije crpne stanice (CS Gradac 1 i  CS Gradac 2). Izvedeno je 2.823 m gravitacijskog voda i 222 m tlačnog voda te su u izvršeni zemljani radovi i betonski radovi na izgradnji crpne stanice CS Gradac1. Ugrađeno je 85 revizijska okna.

Slika 1. Gravitacijski vod Gradac

Slika 2. Gravitacijski vod Gradac

Slika 3. Gravitacijski vod Gradac

Slika 4. Gravitacijski vod Gradac

Slika 5. Crpna stanica CS Gradac 1

Faza 2: Dervišaga – Kuzmica – Srednje Selo – Viškovci – Blacko – Radi se na postavljanju kolektorskog sustava gdje se postavlja gravitacijski i tlačni vod. Planirana je izgradnja i crpne stanice, kišnog preljeva i 2 retencijska bazena. Projektirano je 8973m gravitacijskog i 2022m tlačnog voda. Izvedeno je 916 m tlačnog voda.

Slika 6. Gravitacijski vod Viškovci

Slika 7.  Skladište materijala Viškovci

Slika 8. Gravitacijski vod Viškovci

Faza 4: Bzenica, Sulkovci Radi se na postavljanju kolektorskog sustava gdje se postavlja gravitacijski vod promjera 300 mm. Izvedeno je 5.314 m gravitacijskog i 1.202 m tlačnog voda. Ugrađeno je 165 revizijskih okana. Započeli su zemljani radovi na objektu Crpne stavnice CS Sulkovci 1.

Slika 9. Crpna stanica CS Sulkovci 1

Od ukupno ugovorenih 44.561 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 16.942 m (37,19%), priopćili su iz Tekije d.o.o.