Arhiva

Aktualne aktivnosti na provedbi projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega“

04-02-2021 • 00:00
Rva

Započeli su pripremni radovi na kanalizacijskoj mreži u Osječkoj ulici, a očekuje se i skori početak radova u Ulici Ante Starčevića

Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo

Započeli su pripremni radovi na kanalizacijskoj mreži u Osječkoj ulici, a očekuje se i skori početak radova u Ulici Ante Starčevića

U tijeku je provedba projekta Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega. Projektom Aglomeracije Požega predviđene su aktivnosti: Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje i vodoopskrbe aglomeracije Požega, Dogradnja i proširenje uređaja za pročišćavanje (CUPOV -Požega), Nabava opreme i druge aktivnosti. Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 72,12 % te nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 27,88 %. Radove izvodi zajednica gospodarskih subjekata sastavljena od tvrtki Koming d.o.o. Koprivnica, Promet građenje d.o.o. Požega te Niskogradnja Marijanović d.o.o. Kaptol. Sklopljen je ugovor vrijednosti  91.739.804,27 kn.

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje i vodoopskrbe aglomeracije Požega podijeljena je u 3 grupe radova:

Izgradnja magistralnog vodovoda Velika – Požega i upravljanje gubicima vode u vodoopskrbnom sustavu Požeštine – Ugovor je vrijednosti 25.765.960,17 Kn. Dužina trase je 14.792 m i dosad je izvršeno 94 %.

Izgradnja sustava javne odvodnje otpadnih voda u naseljima Trenkovo, Trnovac, Marindvor, Štitnjak, Kunovci i Bankovci – Ugovor je vrijednosti 25.330.622,75 Kn. Dužina trase je 19.983 m i dosad je izvršeno 84 %.

Rekonstrukcija dijela sustava javne odvodnje otpadnih voda grada Požega – Ugovor je vrijednosti 40.643.221,35 Kn. Dužina trase je 11.006 m i dosad je izvršeno 51%.

Radovi na grupi 1 – izgradnja magistralnog cjevovoda za sustav vodoopskrbe promjera 300 mm: Radovi se trenutno izvode uz nasip rijeke Veličanke kod naselja Sajmište , a izvodi ih tvrtka Koming d.o.o. Koprivnica.

Slika 1: Radovi na postavljanju magistralnog vodovoda

Radovi na grupi 2 –  radovi trenutno se izvode u: Trenkovo, Trnovac – Izgradnja kanalizacijske mreže i kućnih priključaka, sanacija staze Trenkovo – Trnovac izvođač – Promet građenje d.o.o. Požega. Započeta je gradnja na crpnoj stanici u Trenkovu te se izvode pripreme za elektro strojarske radove.

Marindvor, Štitnjak, Kunovci, Bankovci, – postavljanje kućnih priključaka i sanacijski radovi – Niskogradnja Marijanović d.o.o. Kaptol.

Slika 2: Radovi na kanalizacijskoj mreži u Trenkovu, radove izvodi – Promet građenje d.o.o. Požega

Slika 3: Radovi na kanalizacijskoj mreži u Trenkovu, radove izvodi – Promet građenje d.o.o. Požega

Slika 4: Radovi na kanalizacijskoj mreži u Trenkovu, radove izvodi – Promet građenje d.o.o. Požega

Radovi na grupi 3 – najzahtjevniji radovi trenutno se izvode u gradu Požegi, u ulicama: Frankopanska – rekonstrukcija kanalizacijske mreže i kućnih priključaka, promjera 800 mm, izvođač – Koming d.o.o. Koprivnica. Trenutno se radovi sanacije izvode između križanja Frankopanske ulice i ulice Eugena Kvaternika, a rekonstrukcije Frankopanskom ulicom prema Cerničkoj ulici.

Slika 5: Radovi na kanalizacijskoj mreži u Frankopanskoj ulici  – Koming d.o.o. Koprivnica

Ulica Eugena Kvaternika – Izvode su radovi na rekonstrukciji 1764 m kanalizacijske mreže, a izvršeno je 1.021 m, radi se na ispitivanjima i sanaciji dosad rekonstruirane mreže te prometnih površina. Izvođač – Promet građenje d.o.o. Požega.

Slika 6: Radovi CCTV inspekcijena kanalizacijskoj mreži u ulici E. Kvaternika, radove izvodi – Promet građenje d.o.o. Požega

Ulica Hrvatskih branitelja i Mlinska – Nastavljaju se radovi na rekonstrukciji 1683 m kanalizacijske mreže, a dosad je izvedeno 743 m, izvođač – Niskogradnja Marijanović d.o.o. Kaptol.

Slika 7: Radovi na kanalizacijskoj mreži u Mlinskoj ulici i ulici Hrvatskih branitelja, radove izvodi Niskogradnja Marijanović d.o.o. Kaptol

Započeli su pripremni radovi na kanalizacijskoj mreži u Osječkoj ulici, a očekuje se i skori početak radova u Ulici Ante Starčevića.

Potpisan je aneks ugovora o radovima na području Aglomeracije Požega između Zajednice gospodarskih subjekata koju čine Koming d.o.o. Koprivnica, Promet građenje d.o.o. Požega i Niskogradnja Marijanović d.o.o. Kaptol te naručitelja, Tekije d.o.o. Požega uz prisutnost zamjenika generalnog direktora Hrvatskih voda Davora Vukmirića. Ugovor su potpisali ispred naručitelja Anto Bekić, direktor Tekije d.o.o. Požega, te predstavnik Zajednice gospodarskih subjekata Nedjeljko Potroško direktor Koming d.o.o. Koprivnica.

Slika 8: Potpisivanje aneksa ugovora

Radovi se u gradu Požegi izvode planiranim intenzitetom uz prethodno odobrene elaborate Privremene prometne regulacije.

Ovim putem molimo građane grada Požege kao i sve koji prometuju reguliranim prometnicama za razumijevanje i strpljenje te poštivanje postavljene privremene prometne regulacije kako bi se radovi na izgradnji i rekonstrukciji kanalizacijskog sustava čim prije uspješno priveli kraju. Tekija d.o.o.