Arhiva

Aktualne aktivnosti na projektu Razvoj vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Pleternica

24-02-2021 • 00:00
Rva

U tijeku je provedba projekta Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Pleternica naručitelja poduzeća Tekija d.o.o. Požega

Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo

U tijeku je provedba projekta Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Pleternica naručitelja poduzeća Tekija d.o.o. Požega

U tijeku je provedba projekta Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Pleternica naručitelja poduzeća Tekija d.o.o. Požega.

Projektom Aglomeracije Pleternica predviđene su aktivnosti: Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica, Izgradnja uređaja za pročišćavanje UPOV i drugo.

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 70,00 %, nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 26 %, te lokalne komponente u iznosu 4 %.

Radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje izvodi zajednica gospodarskih subjekata sastavljena od tvrtki Presoflex gradnja d.o.o. Požega i Riko d.o.o. Ljubljana. Sklopljen je ugovor vrijednosti  134.656.990,40 KN.

Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva.

Faza Gradac – Radi se na postavljanju kolektorskog sustava u naselju Gradac gdje se postavlja gravitacijski i tlačni vod. Projektirana je izgradnja dvije crpne stanice (CS Gradac 1 i  CS Gradac 2). Radove izvodi tvrtka Presoflex gradnja d.o.o. Požega.

 Slika 1. Gravitacijski vod Gradac

Slika 2. Gravitacijski vod Gradac

Faza 2 Dervišaga – Kuzmica – Srednje Selo – Viškovci – Blacko: Radi se na postavljanju kolektorskog sustava u Dervišagi, Blacku, Kuzmici, S. Selu i Viškovcima gdje se postavlja gravitacijski i tlačni vod. Planirana je izgradnja i crpne stanice, kišnog preljeva i 2 retencijska bazena. Projektirano je 8973m gravitacijskog i 2022m tlačnog voda. Izvedeno je 916 m tlačnog voda i 2.160 m gravitacijskog voda. Ugrađeno je 66 revizijskih okana. Radove izvodi tvrtka Presoflex gradnja d.o.o. Požega.

Slika 3. Gravitacijski vod Viškovci

Slika 4. Gravitacijski vod Viškovci

Slika 5. Gravitacijski vod Blacko

Slika 6. Gravitacijski vod Blacko

Slika 7. Gravitacijski vod Blacko

Faza 4 Bzenica, Sulkovci: Radi se na postavljanju kolektorskog sustava u Bzenici i Sulkovcima gdje se postavlja gravitacijski vod promjera 300 mm. Izvedeno je 5.324 m gravitacijskog i 1.202 m tlačnog voda. Ugrađeno je 165 revizijskih okana. Završeni su armirano betonski radovi na objektu Crpne stanice CS Sulkovci 1 te se očekuje ugradnja elektro-strojarske opreme. Radove izvodi tvrtka Presoflex gradnja d.o.o. Požega.

Slika 8. Crpna stanica CS Sulkovci 1

Od ukupno ugovorenih 44.561 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 19.584 m (42,98%).