Arhiva

Aktualne aktivnosti na projektu aglomeracije Požega

04-03-2021 • 00:00
Rva

U tijeku su aktivnosti na provedbi projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega“

Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo

U tijeku su aktivnosti na provedbi projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega“

U tijeku su aktivnosti na provedbi projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega“.

Projektom Aglomeracije Požega predviđene su aktivnosti: Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje i vodoopskrbe aglomeracije Požega, Dogradnja i proširenje uređaja za pročišćavanje, Nabava opreme i drugo. Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 72,12 % te nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 27,88 %. Radove izvodi zajednica gospodarskih subjekata sastavljena od tvrtki Koming d.o.o. Koprivnica, Promet Građenje d.o.o. Požega te Niskogradnja Marjanović d.o.o. Kaptol. Sklopljen je ugovor vrijednosti  91.739.804,27 KN.

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje i vodoopskrbe aglomeracije Požega podijeljena je u 3 grupe radova:

Izgradnja magistralnog vodovoda Velika – Požega i upravljanje gubicima vode u vodoopskrbnom sustavu Požeštine – Ugovor je vrijednosti 25.765.960,17 Kn. Dužina trase je 14.792 m i dosad je izvršeno 14.201 m (96 %)

Izgradnja sustava javne odvodnje otpadnih voda u naseljima Trenkovo, Trnovac, Marindvor, Štitnjak, Kunovci i Bankovci – Ugovor je vrijednosti 25.330.622,75 Kn. Dužina trase je 19.983 m i dosad je izvršeno 17.345 m (87 %)

Rekonstrukcija dijela sustava javne odvodnje otpadnih voda grada Požega – Ugovor je vrijednosti 40.643.221,35 Kn. Dužina trase je 11.006 m i dosad je izvršeno 6.559 m (60%).

Radovi na grupi 1 – izgradnja magistralnog cjevovoda za sustav vodoopskrbe promjera 300 mm : Radovi se trenutno izvode uz nasip rijeke Veličanke kod naselja Sajmište, radovi podbušenja prometnice u Trenkovu, a izvodi ih tvrtka Koming d.o.o. Koprivnica.

Slika 1: Radovi na postavljanju magistralnog vodovoda, radove izvodi – Koming d.o.o. Koprivnica

Radovi na grupi 2 –  radovi trenutno se izvode u: Trenkovo, Trnovac – Izgradnja kanalizacijske mreže i kućnih priključaka, sanacija staze Trenkovo – Trnovac izvođač – Promet Građenje d.o.o. Požega. Izvode se radovi postavljanja kanalizacijske mreže, ispitivanja, i sanacije. Marindvor, Štitnjak, Kunovci, Bankovci, – postavljanje kućnih priključaka i sanacijski radovi – Niskogradnja Marjanović d.o.o. Kaptol.

Slika 2: Radovi na kanalizacijskoj mreži u Trenkovu, radove izvodi – Promet Građenje d.o.o. Požega

Slika 3: Radovi na kanalizacijskoj mreži u Trenkovu, radove izvodi – Promet Građenje d.o.o. Požega

Radovi na grupi 3 – najzahtjevniji radovi trenutno se izvode u gradu Požegi, u ulicama:

Frankopanska – rekonstrukcija kanalizacijske mreže i kućnih priključaka, promjera 800 mm, izvođač – Koming d.o.o. Koprivnica. Trenutno se radovi sanacije izvode između križanja Frankopanske ulice i ulice E. Kvaternika , a rekonstrukcije Frankopanskom ulicom prema Cerničkoj ulici. Za sljedeći tjedan najavljeni su radovi sanacije asfaltnih površina dijela Frankopanske ulice do križanja sa ulicom E. Kvaternika.

Slika 4: Radovi na kanalizacijskoj mreži u Frankopanskoj ulici  – Koming d.o.o. Koprivnica

Slika 5: Radovi na kanalizacijskoj mreži u Frankopanskoj ulici  – Koming d.o.o. Koprivnica

Ulica E. Kvaternika – Izvode su radovi na rekonstrukciji 1764 m kanalizacijske mreže, a izvršeno je 1.335 m. Izvođač – Promet Građenje d.o.o. Požega.

Slika 6: Radovi na kanalizacijskoj mreži u ulici E. Kvaternika, radove izvodi – Promet Građenje d.o.o. Požega

Ulica Hrvatskih Branitelja i Mlinska – Nastavljaju se radovi na rekonstrukciji 1683 m kanalizacijske mreže, a dosad je izvedeno 810 m, izvođač – Niskogradnja Marjanović d.o.o. Kaptol.

Slika 7: Radovi na kanalizacijskoj mreži u Mlinskoj ulici i ulici Hrvatskih Branitelja, radove izvodi Niskogradnja Marjanović d.o.o. Kaptol

–   Osječka ulica –  Započeli su radovi na kanalizacijskoj mreži, a dosad je izvedeno 198 m, izvođač – Niskogradnja Marjanović d.o.o. Kaptol.

Slika 8: Radovi na kanalizacijskoj mreži u Osječkoj ulici, radove izvodi Niskogradnja Marjanović d.o.o. Kaptol

Slika 9: Radovi na kanalizacijskoj mreži u Osječkoj ulici, radove izvodi Niskogradnja Marjanović d.o.o. Kaptol

Radovi se u Gradu Požegi izvode planiranim intenzitetom uz prethodno odobrene elaborate Privremene prometne regulacije.

Ovim putem molimo građane Grada Požege kao i sve koji prometuju reguliranim prometnicama za razumijevanje i strpljenje te poštivanje postavljene privremene prometne regulacije  kako bi se radovi na izgradnji i rekonstrukciji kanalizacijskog sustava čim prije uspješno priveli kraju. Tekija d.o.o.