Arhiva

Aktualne aktivnosti na projektu aglomeracije Pleternica

11-03-2021 • 00:00
Rva

U tijeku je provedba projekta Razvoj vodnokomunalne infastrukture na području Aglomeracije Pleternica

Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo

U tijeku je provedba projekta Razvoj vodnokomunalne infastrukture na području Aglomeracije Pleternica

U tijeku je provedba projekta Razvoj vodnokomunalne infastrukture na području Aglomeracije Pleternica.

Projektom Aglomeracije Pleternica predviđene su aktivnosti: Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica, Izgradnja uređaja za pročišćavanje, Nabava opreme i drugo.

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 70,00 %, nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 26 %, te lokalne komponente u iznosu 4 %. Radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje izvodi zajednica gospodarskih subjekata sastavljena od tvrtki Presoflex gradnja d.o.o. Požega i Riko d.o.o. Ljubljana. Sklopljen je ugovor vrijednosti  134.656.990,40 KN.

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica

Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva.

Faza 1: Gradac. Radi se na postavljanju kolektorskog sustava u naselju Gradac gdje se postavlja gravitacijski i tlačni vod. Projektirana je izgradnja dvije crpne stanice (CS Gradac 1 i  CS Gradac 2).  U tijeku je izvođenje pripreme kućnih priključaka. Izvedeno je 3.362 m gravitacijskog voda i 222 m tlačnog voda te su u izvršeni zemljani radovi i betonski radovi na izgradnji crpne stanice CS Gradac1. Ugrađena su 104 revizijska okna.

Faza 2: Dervišaga – Kuzmica – Srednje Selo – Viškovci – Blacko

Radi se na postavljanju kolektorskog sustava u Dervišagi, Blacku, Kuzmici, Srednjem Selu i Viškovcima gdje se postavlja gravitacijski i tlačni vod. Planirana je izgradnja i crpne stanice, kišnog preljeva i 2 retencijska bazena. Projektirano je 8973m gravitacijskog i 2022m tlačnog voda. Izvedeno je 916 m tlačnog voda i 3.046 m gravitacijskog voda. Ugrađeno je 91 revizijsko okno.

Faza 4: Frkljevci – Kadanovci

U tijeku su pripreme za postavljanje kolektorskog sustava u Frkljevcima i Kadanovcima gdje se postavlja gravitacijski vod promjera 300 mm i tlačni vod. Projektirano je 1.468 m gravitacijskog i 1.014 m tlačnog voda te 3 crpne stanice.

Započeli su zemljani i armirano betonski radovi na objektu Crpne stanice CS Frkljevci 2. Radove izvodi tvrtka Presoflex gradnja d.o.o. Požega.

Od ukupno ugovorenih 44.561 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 20.535 m (45,07%).