Arhiva

Aglomeracija Požega napreduje na više lokacija

09-04-2021 • 00:00
Rva

U tijeku je provedba projekta Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracija Požega

Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo

U tijeku je provedba projekta Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracija Požega

U tijeku je provedba projekta Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracija Požega.

Projektom Aglomeracije Požega predviđene su aktivnosti: Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje i vodoopskrbe aglomeracije Požega, Dogradnja i proširenje uređaja za pročišćavanje (CUPOV -Požega), Nabava opreme, Nadzor nad izvođenjem radova te Informiranje i vidljivost.

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 72,12 % te nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 27,88 %. Radove izvodi zajednica gospodarskih subjekata sastavljena od tvrtki Koming d.o.o. Koprivnica,   Promet građenje d.o.o. Požega te Niskogradnja Marjanović d.o.o. Kaptol. Sklopljen je ugovor vrijednosti  91.739.804,27 KN. Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje i vodoopskrbe aglomeracije Požega

Podijeljena je u 3 grupe radova:

Izgradnja magistralnog vodovoda Velika – Požega i upravljanje gubicima vode u vodoopskrbnom sustavu Požeštine – Ugovor je vrijednosti 25.765.960,17 Kn. Dužina trase je 14.792 m i dosad je izvršeno 14.273 m (96 %)

Izgradnja sustava javne odvodnje otpadnih voda u naseljima Trenkovo, Trnovac, Marindvor, Štitnjak, Kunovci i Bankovci – Ugovor je vrijednosti 25.330.622,75 Kn. Dužina trase je 19.983 m i dosad je izvršeno 18.067 m (90 %)

Rekonstrukcija dijela sustava javne odvodnje otpadnih voda grada Požega – Ugovor je vrijednosti 40.643.221,35 Kn. Dužina trase je 11.006 m i dosad je izvršeno 7.501 m (68%).

Radovi na grupi 1 – izgradnja magistralnog cjevovoda za sustav vodoopskrbe promjera 300 mm : Radovi se trenutno izvode na montaži DMA okana na više lokacija, polaganja magistralnog vodovoda, a izvodi ih tvrtka Koming d.o.o. Koprivnica.

Slika 1: Radovi na polaganju vodovoda –  radove izvodi – Koming d.o.o. Koprivnica

Radovi na grupi 2 –  radovi trenutno se izvode u:

Trenkovo, Trnovac – Izgradnja kanalizacijske mreže i kućnih priključaka, ispitivanja kvalitete, izvođač – Promet Građenje d.o.o. Požega

Izvode se radovi postavljanja kanalizacijske mreže, ispitivanja, i sanacije.

Marindvor, Štitnjak, Kunovci, Bankovci, – postavljanje kućnih priključaka i sanacijski radovi – Niskogradnja Marjanović d.o.o. Kaptol.

Slika 2: Radovi na kanalizacijskoj mreži u Trenkovu, radove izvodi – Promet Građenje d.o.o. Požega

Slika 3: Radovi na kanalizacijskoj mreži u Trenkovu, radove izvodi – Promet Građenje d.o.o. Požega

Radovi na grupi 3 – najzahtjevniji radovi trenutno se izvode u gradu Požegi, u ulicama:

Frankopanska – rekonstrukcija kanalizacijske mreže i kućnih priključaka, promjera 800 mm, izvođač – Koming d.o.o. Koprivnica. Izvedeni su radovi sanacije Cerničke ulice i dijela Frankopanske ulice asfaltiranjam, a izvodi se daljnja  priprema sanacije asfaltom i rekonstrukcija kanalizacijske mreže u Frankopanskoj ulici.

Slika 4: Radovi sanacije u Frankopanskoj ulici  – Koming d.o.o. Koprivnica

Slika 5: Radovi na kanalizacijskoj mreži u Frankopanskoj ulici  – Koming d.o.o. Koprivnica

Slika 6: Radovi na sanaciji u Frankopanskoj ulici  – Koming d.o.o. Koprivnica

Ulica E. Kvaternika – Izvršeni su zemljani na rekonstrukciji 1764 m kanalizacijske mreže, slijedi ispitivanje kvalitete i sanacija oštećenih površina. Izvođač – Promet Građenje d.o.o. Požega.

Ulica Hrvatskih Branitelja i Mlinska – Nastavljaju se radovi na rekonstrukciji 1683 m kanalizacijske mreže, a dosad je izvedeno 940 m, a izvodi se i rekonstrukcija dijela vodovodne mreže  izvođač – Niskogradnja Marjanović d.o.o. Kaptol.

Slika 7: Radovi na kanalizacijskoj mreži u ulici Hrvatskih Branitelja i Mlinskoj, radove izvodi Niskogradnja Marjanović d.o.o. Kaptol

–   Osječka ulica –  Izvode se radovi na kanalizacijskoj mreži, a dosad je izvedeno 340 m, izvođač – Niskogradnja Marjanović d.o.o. Kaptol.

–              Ulica A. Starčevića i Fra Kaje Adžića – Započeli su radovi na rekonstrukciji kanalizacijske mreže, dosad izvedeno 75 m. Izvođač – Promet Građenje d.o.o. Požega.

Slika 8: Radovi na kanalizacijskoj mreži u ulici Fra K. Adžića, radove izvodi – Promet Građenje d.o.o. Požega

Slika 9: Radovi na kanalizacijskoj mreži u ulici Fra K. Adžića, radove izvodi – Promet Građenje d.o.o. Požega

Radovi se u Gradu Požegi izvode planiranim intenzitetom uz prethodno odobrene elaborate Privremene prometne regulacije.

Ovim putem molimo građane Grada Požege kao i sve koji prometuju reguliranim prometnicama za razumijevanje i strpljenje te poštivanje postavljene privremene prometne regulacije  kako bi se radovi na izgradnji i rekonstrukciji kanalizacijskog sustava čim prije uspješno priveli kraju. Tekija d.o.o.