Arhiva

Usluge reciklažnog dvorišta, uz plaćanje naknade, mogu koristiti i gospodarski subjekti

08-10-2020 • 00:00
Rva

Od 10. listopada 2020. godine gospodarskim subjektima bit će omogućen dovoz određenih vrsta otpada u reciklažna dvorišta u Požegi, Velikoj i Jakšiću

Od 10. listopada 2020. godine gospodarskim subjektima bit će omogućen dovoz određenih vrsta otpada u reciklažna dvorišta u Požegi, Velikoj i Jakšiću

Od 10. listopada 2020. godine gospodarskim subjektima bit će omogućen dovoz određenih vrsta otpada u reciklažna dvorišta u Požegi, Velikoj i Jakšiću kojima upravlja Komunalac Požega d.o.o. Ovu će mogućnost uskoro imati i gospodarski subjekti s područja Pleternice.

Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom upravitelj reciklažnim dvorištem dužan je bez naknade zaprimiti komunalni otpad nastao u kućanstvu. Pravo na korištenje usluga reciklažnog dvorišta uz plaćanje naknade imaju i pravne ili fizičke osobe – obrtnici koje su korisnici javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada iz kategorije gospodarstava.

Prilikom dovoza otpada gospodarski subjekti su dužni ponijeti prateći list za otpad koji im je ujedno potvrda o propisnom zbrinjavanju otpada. Ovjeren i potpisan prateći list bit će im vraćen uz račun. Usluga odlaganja otpada nastalog u kućanstvima za građane je i nadalje besplatna.

Cjenik preuzimanja otpada u reciklažnom dvorištu za gospodarske subjekte možete pogledati na stranicama Komunalca Požega.