Arhiva

Pojašnjenje Odluke Gradskog vijeća o smanjenju stope poreza na potrošnju

07-05-2020 • 00:00
Rva

U vrijeme korona krize Grad Požega donio je mjere za ublažavanje posljedica građanima i poduzetnicima, kao što je smanjenje stope poreza i prireza, ukidanje plaćanja komunalne naknade i zakupa javnih površina

U vrijeme korona krize Grad Požega donio je mjere za ublažavanje posljedica građanima i poduzetnicima, kao što je smanjenje stope poreza i prireza, ukidanje plaćanja komunalne naknade i zakupa javnih površina

U vrijeme korona krize Grad Požega donio je mjere za ublažavanje posljedica građanima i poduzetnicima, kao što je smanjenje stope poreza i prireza, ukidanje plaćanja komunalne naknade i zakupa javnih površina. Unatoč javno dostupnim odlukama i objašnjenjima, pojasnit ćemo Odluku o izmjenama Odluke o porezima. Naime, Gradsko vijeće Grada Požege na svojoj 22. sjednici održanoj 23. travnja 2020. godine donijelo je Odluku o izmjenama Odluke o porezima Grada Požege. Točnije, s 10% na 7% smanjen je prirez porezu na dohodak, a s 3% na 1% porez na potrošnju, odnosno porez koji se plaća na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima. Kako je navedeno u Odluci, ista stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom novinama Grada Požege, osim odredbi o prirezu na dohodak koji stupa na snagu prvog dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je objavljena u Narodnim novinama, dok se Odredba o izmjeni poreza na potrošnju primjenjuje od 1. siječnja 2021. godine.

Naime, Odredbom članka 42. stavka 2. Zakona o lokalnim porezima propisano je da se odluka predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave kojim se propisuje i uređuje plaćanje poreza na potrošnju, poreza na kuće za odmor i poreza na korištenje javnih površina može mijenjati najkasnije do 15. prosinca tekuće godine, s primjenom od 1. siječnja iduće godine.

Mišljenje Porezne uprave pogledajte ovdje.