Arhiva

Izdvojeno više od 1,8 milijuna kuna za sufinanciranje smještaja djece i očuvanje radnih mjesta u privatnim vrtićima

24-07-2020 • 00:00
Rva

Sukladno usvojenom Proračunu Grada Požege za 2020. godinu i Programu javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu za sufinanciranje rada privatnih dječjih vrtića Grad Požega u ovoj godini planira izdvojiti 1.850.000,00 kuna. 

Content photo

Sukladno usvojenom Proračunu Grada Požege za 2020. godinu i Programu javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu za sufinanciranje rada privatnih dječjih vrtića Grad Požega u ovoj godini planira izdvojiti 1.850.000,00 kuna.

Sukladno usvojenom Proračunu Grada Požege za 2020. godinu i Programu javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu za sufinanciranje rada privatnih dječjih vrtića Grad Požega u ovoj godini planira izdvojiti 1.850.000,00 kuna.

 

 

Riječ je o Dječjem vrtiću Radost, Dječjem vrtiću Sv. Leopold Mandić te Dječjem vrtiću Šareni svijet u koje je ukupno upisano 234 djece. Dokaz je to kako Grad Požega želi biti dobar partner i roditeljima i privatnim predškolskim ustanovama u odgoju i obrazovanju budućih generacija, pa sudjeluje u sufinanciranju smještaja djece i to u iznosu od 600,00 kuna mjesečno po djetetu čiji roditelji imaju prebivalište na području Grada.

Financijska podrška Grada posebno je dobila na značaju za vrijeme epidemije COVID-19 i to u smislu očuvanja radnih mjesta. Naime, vrtići su od polovine ožujka 2020. bili prisiljeni zatvoriti svoja vrata malim korisnicima što je moglo imati dalekosežne posljedice, posebice za radna mjesta u tim ustanovama. Gradskom Odlukom o sufinanciranju smještaja djece određeno je da će se za vrijeme epidemije uzrokovane korona virusom plaćati učešće u cijeni koštanja programa predškolskog odgoja za redovne programe koji se provode u privatnim predškolskim ustanova od 16. ožujka do ponovne uspostave rada vrtića i to kao pomoć za očuvanje radnih mjesta. Od siječnja do lipnja 2020 privatnim dječjim vrtićima – Dječji vrtić Radost, Dječji vrtić Sv. Leopold Mandić i Dječji vrtić Šareni svijet – doznačeno je ukupno 831.600,00 kuna.