Arhiva

Građanima predstavljen projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega“

29-10-2020 • 00:00
Rva

Provedba projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega“ u punom je zamahu, a u četvrtak 29. listopada 2020. godine građanima Požege je na tri frekventne lokacije putem info štandova i promotivnih materijala predstavljen projekt. Podršku aktivnosti pružio je gradonačelnik Grada Požege i zastupnik u Hrvatskom saboru Darko Puljašić

Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo

Provedba projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega“ u punom je zamahu, a u četvrtak 29. listopada 2020. godine građanima Požege je na tri frekventne lokacije putem info štandova i promotivnih materijala predstavljen projekt. Podršku aktivnosti pružio je gradonačelnik Grada Požege i zastupnik u Hrvatskom saboru Darko Puljašić

Provedba projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega“ u punom je zamahu, a u četvrtak 29. listopada 2020. godine građanima Požege je na tri frekventne lokacije putem info štandova i promotivnih materijala predstavljen projekt. Podršku aktivnosti pružio je gradonačelnik Grada Požege i zastupnik u Hrvatskom saboru Darko Puljašić.

Korisnik projekta je Tekija d.o.o. Požega, dok su projektni partneri Grad Požega, Općina Brestovac i Općina Velika. Projekt je započeo 1. siječnja 2014 i predviđeno je trajanje do 31. prosinca 2021. godine. Ukupni iznos vrijednosti projekta (bez PDV-a) je 171.777.186,90 kuna, dok bespovratna sredstva iznose 124.444.841,93 kuna. Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 72,12% te

Cilj projekta je poboljšanje životnog standarda i zaštite okoline stvaranjem sustava za poboljšanju odvodnju i unaprjeđenjem pročišćavanja otpadnih voda čime će se smanjiti gubitak unutar vodoopskrbnog sustava.

Specifični ciljevi su smanjenje regionalnih razlika u Hrvatskoj, kroz doprinos socijalnoj stabilnosti kroz izgradnju infrastrukture i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda; Poboljšana, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda i uspostava sustava praćenja i smanjenja gubitaka na vodoopskrbnom sustavu na uslužnom području tvrtke Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga Požega; Provedba obveza propisanih u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju EU; Provedba pravne stečevine EU u dijelu koji uređuje upravljanje vodama, poglavito Direktivom o odvodnji i pročišćavanju komunalnih otpadnih voda.

Predmetni radovi podijeljeni su u tri grupe, a odnose se na izgradnju vodovoda Velika – Požega i DMA zone te izgradnju kanalizacijskih mreža u gradu Požegi i naseljima Marindvor, Štitnjak, Kunovci, Bankovci, Trenkovo i Trnovac.

Ukupna vrijednost radova je 91.739.804,27 kuna. Radove izvodi zajednica gospodarskih subjekata sastavljena od tvrtki Koming d.o.o. Koprivnica, Promet građenje d.o.o. Požega te Niskogradnja Marjanović d.o.o. Kaptol.

GRUPA 1. Izgradnja magistralnog vodovoda Velika – Požega i upravljanje gubicima vode u vodoopskrbnom sustavu Požeštine. Ugovor vrijednosti: 25.765.960,17 kuna. Dužina trase: 14.792 metara.

GRUPA 2. Izgradnja sustava javne odvodnje otpadnih voda u naseljima Trenkovo, Trnovac, Marindvor, Štitnjak, Kunovci i Bankovci. Ugovor vrijednosti: 25.330.622,75 kuna. Dužina trase: 19.983 metara.

GRUPA 3. Rekonstrukcija dijela sustava javne odvodnje otpadnih voda grada Požega. Ugovor vrijednosti: 40.643.221,35 Kn. Dužina trase: 11.006 metara.

Projekt se ostvaruje u suradnji s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije koji obnaša dužnost koordinacije projekta, Agencijom za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (ARPA) koja obnaša dužnost revizije te Ministarstvom financija koje obnaša dužnost ovjeravanja. Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Požega je sufinanciran sredstvima Europske unije. Posredničku ulogu Projekta Požega imaju Hrvatske vode koje imaju obvezu obavljanja nabave i kontrole robe, nadziranja financijskog plana, nadziranja radova, provjere nepravilnosti, izvještavanja te primjene nacionalnih i europskih pravila tijekom cijelog vremena trajanja projekta. Naručitelj i korisnik projekta je Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga koja će blisko surađivati s Hrvatskim vodama u izvršenju projekta.