Arhiva

Grad Požega poziva zainteresiranu i stručnu javnost da se uključi u izradu Strategije upravljanja nekretninama 2020. – 2024.

14-05-2020 • 00:00
Rva

Grad Požega poziva zainteresiranu i stručnu javnost da se uključi u izradu navedene Strategije davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga.

Grad Požega poziva zainteresiranu i stručnu javnost da se uključi u izradu navedene Strategije davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga.

Grad Požega poziva zainteresiranu i stručnu javnost da se uključi u izradu navedene Strategije davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga.

Mole se svi zainteresirani, da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na objavljeni Nacrt prijedloga Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Požege od 2020. do 2024. koriste isključivo Obrazac (u prilogu) i dostave ga na e-mail adresu:josip.lisjak@pozega.hr kako bi se omogućila što kvalitetnija obrada pristiglih mišljenja, primjedbi, prijedloga i komentara.

• Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Požege od 2020. do 2024. 
• Obrazac sudjelovanja u postupku savjetovanju s javnošću

Savjetovanje traje od 11. svibnja do 9. lipnja 2020. godine