Arhiva

Aktualne aktivnosti projekta Poboljšanje vodokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega

16-12-2020 • 00:00
Rva

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje i vodoopskrbe aglomeracije Požega podijeljena je u 3 grupe radova

Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje i vodoopskrbe aglomeracije Požega podijeljena je u 3 grupe radova

U tijeku je provedba projekta Poboljšanje vodokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega.

Projektom Aglomeracije Požega predviđene su aktivnosti: Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje i vodoopskrbe aglomeracije Požega, Dogradnja i proširenje uređaja za pročišćavanje (CUPOV -Požega), Nabava opreme i drugo.

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 72,12 % te nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 27,88 %. Radove izvodi zajednica gospodarskih subjekata sastavljena od tvrtki Koming d.o.o. Koprivnica,   Promet Građenje d.o.o. Požega te Niskogradnja Marjanović d.o.o. Kaptol. Sklopljen je ugovor vrijednosti  91.739.804,27 KN.

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje i vodoopskrbe aglomeracije Požega podijeljena je u 3 grupe radova:

Radovi na grupi 1 – izgradnja magistralnog cjevovoda za sustav vodoopskrbe promjera 300 mm : Radovi se trenutno izvode na ulazu u Požegu uz ulicu Jurja Križanića, a izvodi ih tvrtka Koming d.o.o. Koprivnica.

Slika 1: Radovi na iskopu magistralnog vodovoda, radove izvodi – Koming d.o.o. Koprivnica

Radovi na grupi 2 –  radovi trenutno se izvode u:

Trenkovo, Trnovac – Izgradnja kanalizacijske mreže i kućnih priključaka, izvođač – Promet Građenje d.o.o. Požega

Marindvor, Štitnjak, Kunovci, Bankovci, – postavljanje kućnih priključaka i sanacijski radovi – Niskogradnja Marjanović d.o.o. Kaptol.

Radovi na grupi 3 – najzahtjevniji radovi trenutno se izvode u gradu Požegi, u ulicama:

Frankopanska (dio) – rekonstrukcija kanalizacijske mreže i kućnih priključaka, promjera 800 mm, izvođač – Koming d.o.o. Koprivnica. Trenutno se radovi sanacije izvode između križanja P. Radića, Zrinske, Frankopanske i Orljavske ulice te križanja Frankopanske ulice i ulice E. Kvaternika, a rekonstrukcije Frankopanskom ulicom prema Cerničkoj ulici u zoni obuhvata kružnog toka.

Slika 2: Radovi na kanalizacijskoj mreži u Frankopanskoj ulici  – Koming d.o.o. Koprivnica

Slika 3: Radovi na kanalizacijskoj mreži u Frankopanskoj ulici – Koming d.o.o. Koprivnica

Ulica E. Kvaternika – Izvode su radovi na rekonstrukciji 1764 m kanalizacijske mreže, a izvršeno je 895 m, kao i na sanaciji dosad rekonstruirane mreže. Izvođač – Promet Građenje d.o.o. Požega.

Slika 4: Radovi na kanalizacijskoj mreži u ulici E. Kvaternika, radove izvodi – Promet Građenje d.o.o. Požega

Ulica Hrvatskih Branitelja i Mlinska – Nastavljaju se radovi na rekonstrukciji 1683 m kanalizacijske mreže, a izvršeno je 611 m, izvođač – Niskogradnja Marjanović d.o.o. Kaptol.

Slika 5: Radovi na kanalizacijskoj mreži u Mlinskoj ulici, radove izvodi Niskogradnja Marjanović d.o.o. Kaptol

Ulica Stjepana Radića – Započeli su radovi na rekonstrukciji kanalizacijske mreže, a umjesto klasične metode, sanacija se vrši CIPP metodom bez iskopa koja će znatno skratiti vrijeme izvođenja i doprinijeti financijskim uštedama. Dužina trase je 352 m. uz sanaciju 6 okana,  izvođač – Goran i Zoran d.o.o. Solin.

Slika 6: Radovi na kanalizacijskoj mreži u ulici Stjepana Radića, radove izvodi Goran i Zoran d.o.o. Solin

Slika 7: Radovi na kanalizacijskoj mreži u ulici Stjepana Radića, radove izvodi Goran i Zoran d.o.o. Solin

Radovi se u Gradu Požegi izvode planiranim intenzitetom uz prethodno odobrene elaborate Privremene prometne regulacije.

Ovim putem molimo građane Grada Požege kao i sve koji prometuju reguliranim prometnicama za razumijevanje i strpljenje te poštivanje postavljene privremene prometne regulacije  kako bi se radovi na izgradnji i rekonstrukciji kanalizacijskog sustava čim prije uspješno priveli kraju. Tekija d.o.o.