Arhiva

Aktualne aktivnosti na projektu Razvoj vodokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Pleternica

20-11-2020 • 00:00
Rva

Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva

Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo

Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva

U tijeku je provedba projekta Razvoj vodokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Pleternica naručitelja tvrtke Tekija d.o.o. Požega.

Projektom Aglomeracije Pleternica predviđene su aktivnosti: Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica, Izgradnja uređaja za pročišćavanje UPOV, III stupnja pročišćavanja kapaciteta 13.500 ES,m nabava opreme i drugo. Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 70,00 %, nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 26 %, te lokalne komponente u iznosu 4 %.

Radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje izvodi zajednica gospodarskih subjekata sastavljena od tvrtki Presoflex gradnja d.o.o. Požega i Riko d.o.o. Ljubljana. Sklopljen je ugovor vrijednosti  134.656.990,40 KN.

Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva.

Faza 4: Bzenica, Sulkovci. Radi se na postavljanju kolektorskog sustava u Bzenici i Sulkovcima gdje se postavlja gravitacijski vod promjera 300 mm. Izvedeno je 5.221 m gravitacijskog i 1.202 m tlačnog voda. Ugrađeno je 164 revizijskih okana. Vrijednost ugovorenih radova za fazu 4 iznosi 19.523.153,97 kn. Radove izvodi tvrtka Presoflex gradnja d.o.o. Požega.

Slika 1. Gravitacijski vod Sulkovci

Faza : Gradac. Radi se na postavljanju kolektorskog sustava u naselju Gradac gdje se postavlja gravitacijski i tlačni vod. Projektirana je izgradnja dvije crpne stanice (CS Gradac 1 i  CS Gradac 2). Izvedeno je 497 m gravitacijskog voda te su započeti zemljani radovi na izgradnji crpne stanice CS Gradac1. Ugrađeno je 18 revizijskih okana. Vrijednost ugovorenih radova za fazu Gradac iznosi 14.174.108,63 kn. Radove izvodi tvrtka Presoflex gradnja d.o.o. Požega.

Slika 2. Gravitacijski vod Gradac

Slika 3. Crpna stanica CS Gradac 1

Slika 4. Gravitacijski vod Gradac

Slika 5. Gravitacijski vod Gradac

Uz navedene radove po fazama treba napomenuti da su aktivna gradilišta i na fazama 3 – Jakšić te na fazi 7 Blacko – Viškovci. Uz postavljanje kolektorskog sustava definiraju se i mjesta kućnih priključaka za domaćinstva. Od ukupno ugovorenih 44.561 m kolektorskog sustava do sada je izvršeno 14.298 m (31,4%).

Tekija d.o.o.