Arhiva

Aktualne aktivnosti na projektu Razvoj vodnokomunalne infrastrukture na području Aglomeracije Pleternica

17-12-2020 • 00:00
Rva

U tijeku je provedba projekta Razvoj vodnokomunalne infrastrukture na području Aglomeracije Pleternica, Naručitelja Tekija d.o.o. Požega

Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo

U tijeku je provedba projekta Razvoj vodnokomunalne infrastrukture na području Aglomeracije Pleternica, Naručitelja Tekija d.o.o. Požega

U tijeku je provedba projekta Razvoj vodnokomunalne infrastrukture na području Aglomeracije Pleternica, Naručitelja Tekija d.o.o. Požega

Projektom Aglomeracije Pleternica predviđene su aktivnosti: Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica, Izgradnja uređaja za pročišćavanje UPOV, III stupnja pročišćavanja kapaciteta 13.500 ES, Nabava opreme, Nadzor nad izvođenjem radova i drugo.

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 70%, nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 26 %, te lokalne komponente u iznosu 4 %.

Radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje izvodi zajednica gospodarskih subjekata sastavljena od tvrtki Presoflex gradnja d.o.o. Požega i Riko d.o.o. Ljubljana. Sklopljen je ugovor vrijednosti  134.656.990,40 KN.

Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva.

Faza: Gradac

Radi se na postavljanju kolektorskog sustava u naselju Gradac gdje se postavlja gravitacijski i tlačni vod. Projektirana je izgradnja dvije crpne stanice (CS Gradac 1 i  CS Gradac 2).

Izvedeno je 2.103 m gravitacijskog voda i 120 m tlačnog voda te su u tijeku zemljani radovi i betonski radovi na izgradnji crpne stanice CS Gradac1. Ugrađeno je 65 revizijskih okana.

Vrijednost ugovorenih radova za fazu Gradac iznosi 14.174.108,63 kn. Radove izvodi tvrtka Presoflex gradnja d.o.o. Požega.

Slika 1. Gravitacijski vod Gradac

Slika 2. Gravitacijski vod Gradac

Slika 3. Gravitacijski vod Gradac

Slika 4. Crpna stanica CS Gradac 1

Slika 5. Crpna stanica CS Gradac 1

Faza 6:      Novoselci – Trapari

Radi se na izgradnji kolektorskog sustava u Novoselcima i Traparima gdje se postavlja gravitacijski vod promjera 250 mm i 300 mm. Izvedeno je 3.897 m gravitacijskog i 103 m tlačnog voda te postavljeno 105 revizijskih okana. Vrijednost ugovorenih radova za fazu 6 iznosi 1.357.183,28 kn. Radove izvodi tvrtka Presoflex gradnja d.o.o. Požega.

Trenutno se izvode radovi priprema za kućne priključke te sanacije prometnica u Traparima i Novoselcima.

 

Slika 6.      Gravitacijski vod Novoselci

 

Od ukupno ugovorenih 44.561 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 16.025 m (35,17%). Tekija d.o.o.