Arhiva

Aktualne aktivnosti na projektu aglomeracije Pleternica

11-12-2020 • 00:00
Rva

Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva

Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo

Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva

U tijeku je provedba projekta „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Pleternica“, naručitelja Tekija d.o.o. Požega.

Projektom Aglomeracije Pleternica predviđene su aktivnosti: Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica, Izgradnja uređaja za pročišćavanje UPOV, Nabava opreme, Nadzor nad izvođenjem radova i drugo.

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 70,00 %, nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 26 %, te lokalne komponente u iznosu 4 %.

Radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje izvodi zajednica gospodarskih subjekata sastavljena od tvrtki Presoflex gradnja d.o.o. Požega i Riko d.o.o. Ljubljana. Sklopljen je ugovor vrijednosti  134.656.990,40 KN.

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica

Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva.

Faza 4:Bzenica, Sulkovci Radi se na postavljanju kolektorskog sustava u Bzenici i Sulkovcima gdje se postavlja gravitacijski vod promjera 300 mm. Izvedeno je 5.221 m gravitacijskog i 1.202 m tlačnog voda. Ugrađeno je 164 revizijskih okana. Vrijednost ugovorenih radova za fazu 4 iznosi 19.523.153,97 kn. Radove izvodi tvrtka Presoflex gradnja d.o.o. Požega.

Faza:Gradac Radi se na postavljanju kolektorskog sustava u naselju Gradac gdje se postavlja gravitacijski i tlačni vod. Projektirana je izgradnja dvije crpne stanice (CS Gradac 1 i  CS Gradac 2). Izvedeno je 1.694 m gravitacijskog voda te su započeti zemljani radovi i betonski radovi na izgradnji crpne stanice CS Gradac1. Ugrađeno je 54 revizijskih okana. Vrijednost ugovorenih radova za fazu Gradac iznosi 14.174.108,63 kn. Radove izvodi tvrtka Presoflex gradnja d.o.o. Požega.

Slika 1. Gravitacijski vod Gradac

Slika 2. Gravitacijski vod Gradac

Slika 3. Gravitacijski vod Gradac

Slika 4. Gravitacijski vod Gradac

Slika 5. Gravitacijski vod Gradac

Slika 6. Crpna stanica CS Gradac 1

Slika 7. Crpna stanica CS Gradac 1

Slika 8. Crpna stanica CS Gradac 1

 

Uz navedene radove po fazama treba napomenuti da su aktivna gradilišta i na fazama 3 – Jakšić te na fazi 7 Blacko – Viškovci. Uz postavljanje kolektorskog sustava definiraju se i mjesta kućnih priključaka za domaćinstva. Od ukupno ugovorenih 44.561 m kolektorskog sustava do sada je izvršeno 15.495 m (34,01%). Tekija d.o.o.