Arhiva

Svi učenici osnovnih škola s područja Grada Požege dobit će besplatne radne bilježnice

24-06-2019 • 00:00
Rva

U proračunu Grada Požege za 2019. godinu osigurana su sredstva za nabavu radnih bilježnica u školskoj godini 2019./2020.

Content photo

U proračunu Grada Požege za 2019. godinu osigurana su sredstva za nabavu radnih bilježnica u školskoj godini 2019./2020.

U proračunu Grada Požege za 2019. godinu osigurana su sredstva za nabavu radnih bilježnica u školskoj godini 2019./2020. Pravo ostvaruju učenici od 1. do 8. razreda koji pohađaju osnovu školu na području Grada Požege tj. Osnovne škole kojima je Grad Požega osnivač i Katoličku osnovnu školu u Požegi te učenici od 1. do 8. razreda koji imaju prebivalište na području Grada Požege, a pohađaju Osnovnu školu izvan upisnog područja Grada Požege, sukladno važećoj mreži škola.

Sredstva za ovu namjenu osigurana su u visini od 800.000,00 kn, a okvirno će obuhvatiti oko 1.900 učenika, ovisno o konačnim upisima.