Arhiva

Reciklažno dvorište uskoro kreće s radom, gradonačelnik najavio velike kazne za sve koji otpad budu odlagali nezakonito

20-03-2019 • 00:00
Rva

Izgradnjom i opremanjem funkcionalnog reciklažnog dvorišta doprinosi se povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prije svega opasnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te glomaznog komunalnog otpada

Content photo Content photo Content photo Content photo
00:00
Content photo
00:00
Content photo Content photo

Izgradnjom i opremanjem funkcionalnog reciklažnog dvorišta doprinosi se povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prije svega opasnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te glomaznog komunalnog otpada

Završnom konferencijom dovršen je projekt Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta na području grada Požege. Nositelj ovog 5 milijuna kuna vrijednog projekta je Grad Požega, od čeka je 4,2 milijuna kuna sufinancirano sredstvima Europske unije. Izgradnjom i opremanjem funkcionalnog reciklažnog dvorišta doprinosi se povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prije svega opasnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te glomaznog komunalnog otpada.

Kroz projekt je izgrađeno i opremljeno reciklažno dvorište te je provedeno informiranje građana o korištenju reciklažnog dvorišta i pravilnom odvajanju otpada u kućanstvima. Gradonačelnik Darko Puljašić izrazio je nadu da će reciklažno dvorište u Industrijskoj ulici, kojim će upravljati Komunalac Požega, uskoro otvoriti vrata. Važna je i edukacija stanovnika, smatra gradonačelnik.

Direktor Komunalca Požega Anto Bekić izrazio je zadovoljstvo što će reciklažno dvorište biti uskoro u punoj funkciji, nakon četiri godine otkad su krenuli s pripremama i susretali se s nizom administrativnih prepreka.

Bekić dodaje da je otpad prije dovoza u reciklažno dvorište potrebno rasporediti na vrste otpada i na samom reciklažnom dvorištu otpad odložiti razdvojeno. Reciklažnim dvorištem će se, smatra Bekić, smanjiti broj divljih odlagališta, bit će smanjena količina otpada na odlagalištu i povećati se sustav recikliranja, jer do 2020. godine 50% otpada mora se odvojiti, a u čemu će reciklažno dvorište svakako znatno pomoći.