Arhiva

Novi sindikat ucjenjuje poslodavce

31-07-2019 • 00:00
Rva

Prema saznanjima društva Presoflex gradnja d.o.o., Novi sindikat vrši svojevrsni pritisak na Presoflex gradnju, imputirajući im nezakonito ponašanje iz područja sindikalnog djelovanja, a samim time, smatraju, vrši se pritisak i na ostale poslodavce u Republici Hrvatskoj

Prema saznanjima društva Presoflex gradnja d.o.o., Novi sindikat vrši svojevrsni pritisak na Presoflex gradnju, imputirajući im nezakonito ponašanje iz područja sindikalnog djelovanja, a samim time, smatraju, vrši se pritisak i na ostale poslodavce u Republici Hrvatskoj

U sjedištu uprave tvrtke Presoflex gradnja d.o.o. jutros je održana konferencija za medije, na kojoj su iz te tvrtke upozorili javnost o „sindikalnim zlouporabama na štetu poslodavaca i gospodarstva“.

Voditeljica ureda uprave Presoflex gradnje Silvija Pavić je u nazočnosti odvjetnika tvrtke Brune Damjanca rekla da prema saznanjima društva Presoflex gradnja, Novi sindikat vrši svojevrsni pritisak na Presoflex gradnju, imputirajući im nezakonito ponašanje iz područja sindikalnog djelovanja, a samim time, smatraju, vrši se pritisak i na ostale poslodavce u Republici Hrvatskoj.

„Zbog navedene činjenice sazvana je današnja tiskovna konferencija s temom „Sindikalne zlouporabe na štetu poslodavaca i gospodarstva“ u cilju informiranja javnosti o štetnim djelovanjima pojedinih sindikata.

Naime, kao što je svima poznato, tijekom 2010. godine na području Republike Hrvatske snažno su se osjećale posljedice svjetske gospodarske krize, a čije posljedice nisu zaobišle ni društvo Presoflex gradnja. U tim okolnostima, radi spašavanja firme i plaća preostalih radnika, Presoflex gradnja krajem listopada i početkom studenog 2010. otkazuje ugovor o radu dvadesetero radnika i to poslovno uvjetovanim otkazom“, rekla je Pavić.

Dodaje da su prije otkazivanja obavljeni razgovori s bivšim zaposlenicima te je samo s jednim radnikom došlo do problema. U međuvremenu od obavljenog razgovora i dostavljanja otkaza, navedeni radnik zajedničkim dogovorom s Novim sindikatom, ishoduje odluku o imenovanju za sindikalnog povjerenika, a da o tome Presoflex gradnja d.o.o. nema nikakvih saznanja.

„Nakon izrade i potpisivanja odluke o otkazu za navedenog radnika, došla je i obavijest Novog sindikata kako radnika imenuju sindikalnim povjerenikom, a sindikalnom povjereniku se bez suglasnosti sindikata ne može otkazati ugovor o radu. S obzirom da Presoflex gradnja d.o.o. prilikom izrade i potpisivanja otkaza nije imala saznanja o imenovanju radnika sindikalnim povjerenikom, navedeni slučaj dobio je sudski epilog. Urednim praćenjem situacije u Presoflex gradnji d.o.o., od strane Novog sindikata, još dva slučaja su završila na sudu“, izjavila je Pavić.

Napominje da je Presoflex gradnja trgovačko društvo koje u ovom trenutku zapošljava 240 radnika, a samim time uzdržava isto toliko obitelji Požeško – slavonske županije te i šire s obzirom da djelatnost graditeljstva obavlja na području cijele Republike Hrvatske. U teškim trenucima nije prestala s poslovanjem, već je kontinuiranim naporima i ulaganjima u vlastite resurse širila poslovanje te na taj način jačala hrvatsko gospodarstvo.

„Kontinuiranim rastom nisu prestala zapošljavanja u Presoflex gradnji, s time da su vraćeni radnici koji su voljni raditi, a kojima se uslijed gospodarskih razloga morao otkazati ugovor o radu. Također, potrebno je naglasiti kako firma prati zapadne trendove povećanjem plaće, slijedom čega nije imala problem odlaska radnika u inozemstvo, nego je uvozila radnike iz Bosne i Hercegovine.

Stoga se ovim putem naglašava kako Presoflex gradnja d.o.o. poštuje sve zakonske odredbe, između ostalih o pravima radnika na udruživanje i sindikalno zastupanje, jer u Presoflex gradnji od 2012. godine djeluje sindikalni povjerenik.

Zlouporabe Novog sindikata su se sastojale u fiktivnim imenovanjima sindikalnog povjerenika, kojim putem su htjeli spriječiti otkaz, a onda kada je slučaj dobio sudski epilog, novi sindikat na sebi svojstven način (vrbovanjem i pozivanjem) prati radnike Presoflex gradnje i nagovara ih na tužbe pred sudom obrazlažući tužbu da prilikom otkazivanja nije vršeno savjetovanje sa sindikalnim povjerenikom što za posljedicu ima nezakonitost otkaza.

Nakon više od osam godina vođenja sudskog postupka, primorana okolnostima slučaja radi izbjegavanja veće štete, Presoflex gradnja zaključuje u dva slučaja nagodbe, dok treći slučaj još uvijek nije pravomoćno okončan. Prema navedenim nagodbama isplaćene su stotine tisuća kuna, s time da se u ovom trenutku još ne zna konačan iznos štete“, kazala je Pavić.

Rečeno je i da su prema navedenom radniku koji je prijevarnim postupanjem Novog sindikata imenovan sindikalnim povjerenikom, izvršena plaćanja u navedenom iznosu za nerad, s obzirom da mu je Presoflex gradnja popunila sve praznine u stažu, a od otkazivanja 2010. godine pa do srpnja 2019. godine radnik svojim radom nije skupio niti jednu godinu radnog staža.

„Sama ta činjenica koja proizlazi iz potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje govori o kakvom je radniku riječ. Slijedom navedenog, nije jasan pritisak Novog sindikata na Presoflex gradnju kada je Presoflex gradnja sve svoje obveze izvršila i izvršavat će ih u buduće povećanjem plaća radnika i razvijanjem posrnule Slavonije, ali uz uvjet manjeg broja sindikalnih djelovanja poput Novog sindikata. Navedenu zlouporabu sindikata kao što je Novi sindikat, na svojevrstan način prepoznao je i zakonodavac kada je 2014. godine novim Zakonom o radu propisao sindikatu mogućnost imenovanja sindikalnog povjerenika samo u slučaju ako imaju najmanje pet radnika zaposlenih kod tog poslodavca, pokušavši na taj način ograničiti zlouporabe. O navedenom sindikatu već je bilo pisano od strane nacionalnih medija“, zaključila je na kraju Silvija Pavić.