Arhiva

SDP: Pružite ženama podršku u njihovom obiteljskom i poslovnom životu

08-03-2018 • 00:00
Rva

Forum žena Gradskog odbora SDP Požega obilježio je u šetališnoj zoni Međunarodni dan žena podjelom crvenih karanfila sugrađankama

Content photo
00:00
Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo

Forum žena Gradskog odbora SDP Požega obilježio je u šetališnoj zoni Međunarodni dan žena podjelom crvenih karanfila sugrađankama

Forum žena Gradskog odbora SDP Požega obilježio je u šetališnoj zoni Međunarodni dan žena podjelom crvenih karanfila sugrađankama. Gradska vijećnica Marina Mirković ističe da je Međunarodni dan žena za Socijaldemokratsku partiju vrlo bitan. Posebno u danima kad se govori o ratifikaciji Istanbulske konvencije.

Priopćenjem se oglasio i Socijaldemokratski forum žena SDP Požeško-slavonske županije.

„Danas na Međunarodni dan žena prisjećamo se svih žena koje su se proteklih stotinu i više godina borile za ravnopravnost žena, koje su se borile za radna, politička i socijalna prava žena. Na žene koje su se borile za život bez prijetnji, bez nasilja, protiv siromaštva i za pravednije društvo.

Naše pretkinje su se borile protiv nejednakosti i nepravdi koje su proizlazile iz višestoljetnog neravnopravnog položaja žena u društvu. Uz velike žrtve, ostvarile prava koja se danas smatraju civilizacijskim standardnima ( pravo glasa, pravo na školovanje, pravo na imovinu, uvođenje porodiljnog dopusta, ujednačavanje plaća muškaraca i žena ). Tek kroz radničku borbu žene i muškarci su se po prvi put počeli tretirati kao jednako vrijedna ljudska bića.

Socijaldemokratska partija Hrvatske upozorava da su prava žena u Hrvatskoj narušena. Radi se o radnim pravima žena, o plaćama, pravu na dostojanstvenu mirovinu, besplatnu javnu zdravstvenu uslugu, kao i na pravo na život bez nasilja, u sigurnom okruženju, bez prijetnji i ponižavanja. Također se ponovo upozorava na potrebu ratifikacije Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u obitelji – Istanbulske konvencije.

Noćni marševi koji se organiziraju u pojedinim gradovima u Republici Hrvatskoj pokazuju da su žene i muškarci svjesni da se treba suprotstaviti svima koji se obrušavaju na prava žena. Nikada ne smijemo zaboraviti da se teško stečena prava mogu vrlo lako ograničiti.

Naša je dužnost kao žena i socijaldemokratkinja, nastaviti borbu za rodnu ravnopravnost, za demokratsko, pravedno i solidarno društvo koje će omogućiti svim građankama i građanima dostojanstven, siguran i kvalitetan život.

Svim ženama želimo sretan Dan žena!

Mihajla Pavković , predsjednica SDFŽ SDP-a Požeško-slavonske županije