Arhiva

Priopćenje Komunalca Požega na temu razdjelnika topline u Babinom viru

10-02-2016 • 00:00
Rva

Temeljem učestalih pitanja građana Babinog vira te napisa u medijima u posljednjih nekoliko dana, iz Komunalca Požega d.o.o. pristiglo je Priopćenje za javnost

Temeljem učestalih pitanja građana Babinog vira te napisa u medijima u posljednjih nekoliko dana, iz Komunalca Požega d.o.o. pristiglo je Priopćenje za javnost

Temeljem učestalih pitanja građana Babinog vira te napisa u medijima u posljednjih nekoliko dana, iz Komunalca Požega d.o.o. pristiglo je Priopćenje za javnost.

„Smatramo da je potrebno pojasniti problematiku grijanja i korištenja razdjelnika topline koji se koriste u zajedničkom sustavu grijanja u naselju Babin vir. Ugradnja razdjelnika regulirana je Zakonom o tržištu toplinske energije ( NN 80/13 ) i to slijedećim odredbama:

Čl. 33. st. 1. koji glasi:

Vlasnici samostalnih uporabnih cjelina  u zgradi/građevini izgrađenoj prije stupanja na snagu ovoga zakona (5. srpnja 2013. godine ), dužni su radi racionalnog korištenja energije ugraditi uređaje za regulaciju odavanja topline i uređaje za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije ( razdjelnik ) ili mjerila za mjerenje potrošnje toplinske energije.

Čl. 52. st. 3. koji glasi:

Svi vlasnici samostalnih uporabnih  cjelina unutar zgrade/građevine izgrađene do dana stupanja na snagu ovoga Zakona koje imaju 2 (dvije) ili više samostalnih uporabnih cjelina (do 70 (sedamdeset), a spojene su na toplinski sustav dužne su ugraditi uređaje iz članka 33. st. 1. ovoga Zakona (razdjelnike) do 31. prosinca 2016. godine u svaku  samostalnu uporabnu cjelinu.   

Čl. 52. st. 4 koji glasi:

U zgradi/građevini mogu se ugrađivati uređaji samo jednog proizvođača mjernih uređaja kojeg vlasnici samostalnih uporabnih cjelina u zgradi/građevini slobodno izaberu, a kakao bi se omogućio jedinstveni sustav očitovanja i naplate isporučene toplinske energije.

Komunalac Požega d.o.o. kao kupac i opskrbljivač toplinskom energijom na području Požege, odnosno Babinog vira ima na grijanju u zatvorenom toplinskom sustavu 12 zgrada, od čega su u devet zgrada ugrađeni razdjelnici, a u tri zgrade nisu ugrađeni razdjelnici.

Trošak ugradnje razdjelnika snose vlasnici samostalnih uporabnih cjelina, odnosno vlasnici stanova. Tijekom 2015. godine bilo je moguće ostvariti sufinanciranje ovih troškova u visini 40 % od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, što je jedna zgrada i učinila, a ugradnja će se izvršiti u  2016. godini nakon završetka sezone grijanja.

Zakonom o tržištu toplinske energije u čl. 50.st.2. predviđene su  novčane kazne u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna  po kojima  će se  kazniti za prekršaj fizička osoba koja kao krajnji kupac  ne ugradi uređaje za regulaciju odavanja topline i uređaje za lokalnu razdiobu toplinske energije u svoju samostalnu uporabnu cjelinu sukladno čl. 33. ovoga Zakona, odnosno ne ugradi ih u propisanom roku sukladno čl. 52. ovoga Zakona (do 31. 12. 2016. godine).

Tijekom 2016. godine za očekivati je ponovno mogućnost ugradnje razdjelnika uz sufinanciranje  od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, o čemu će Komunalac Požega d.o.o. pravovremeno obavijestiti sve vlasnike stanova u kojima do sada razdjelnici nisu ugrađeni.

S poštovanjem,

Službenik za informiranje

Marijan Madunić, mag.iur.

Voditelj Odjela za opće, pravne i kadrovske poslove