Arhiva

Požega – grad sporta

19-12-2016 • 00:00
Rva

Udruga gradova je pokrenula novi ciklus nagrađivanja inovacija i najboljih praksi u lokalnoj samoupravi (INpuls2016), za koji se prijavio i Grad Požega. Budući da se ove godine dodjeljuje i posebna nagrada publike praksi koja osvoji najviše glasova posjetitelja službene web stranice Udruge gradova, dajmo svoj glas

Udruga gradova je pokrenula novi ciklus nagrađivanja inovacija i najboljih praksi u lokalnoj samoupravi (INpuls2016), za koji se prijavio i Grad Požega. Budući da se ove godine dodjeljuje i posebna nagrada publike praksi koja osvoji najviše glasova posjetitelja službene web stranice Udruge gradova, dajmo svoj glas

Udruga gradova je u studenom 2016. godine pokrenula novi ciklus nagrađivanja inovacija i najboljih praksi u lokalnoj samoupravi (INpuls2016). Program je pokrenut s ciljem pronalaženja i isticanja inovacija i najboljih praksi u gradovima, povećanja vidljivosti i dokumentiranosti najboljih praksi, poticanja primjene najbolje prakse u drugim gradovima, stalne promocije inovativnih gradova u javnosti i medijima, širenja najboljih primjera kroz obrazovne programe, seminare, radionice, itd. Udruga na ovaj način dijeli inovativne i dobre prakse pojedinih gradova s namjerom da iste ili slične zažive i u nekim drugim gradovima Hrvatske ali i šire.

Program INPULS se prijavljuje u sljedećim kategorijama:

  • GRAD GOSPODARSTVA – Ne govorimo o gospodarstvu, pokrećemo ga!
  • GRAD SURADNJE – Suradnja i sinergija grada i države – (ne)moguća misija?
  • GRAD GRAĐANA – Moj grad uključuje (i) građane
  • GRAD KREATIVE – U kreativnim gradovima je ljepše
  • GRAD SPORTA

Prijave su trajale do 16. prosinca, a Grad Požega nominirao je svoj primjer najbolje prakse u kategoriji “Grad sporta”. Radi se o uvođenju izravnog modela plaćanja prijevoza, sudaca kotizacija i članarina za sportske udruge iz proračunskih sredstava Grada Požege, a preko Požeškog športskog saveza. Uvođenjem ove najbolje prakse znatno su pojeftinila brojna gostovanja klubova koji ekipno ili pojedinačno odlaze na natjecanja diljem Hrvatske, ali i inozemstva. Riješio se problem nemogućnosti odlaska na neka natjecanja, ali se također u potpunosti doprinijelo rješavanju problema transparentnosti trošenja sredstava. Navedenu praksu za sada u RH provodi jedino Grad Požega te je cilj promoviranjem ove najbolje prakse ukazati na važnost objektivne preraspodjele sredstava za sportske aktivnosti, te na taj način potaknuti i druge gradove i općine da pokrenu slične inicijative, te se više aktiviraju po pitanju podržavanja sporta djece i mladeži, osoba s posebnim potrebama, te sportske rekreacije.

Budući da se ove godine dodjeljuje i posebna nagrada publike praksi koja osvoji najviše glasova posjetitelja službene web stranice Udruge gradova, pozivamo sve da daju svoj glas Gradu Požegi na sljedećem linku http://www.udruga-gradova.hr/inpuls/pozega-grad-sporta/