Arhiva

Županijski proračun za 2016. godinu 203,5 milijuna kuna, povećanje od 75%

15-12-2015 • 00:00
Rva

Na proračun nije bilo amandmana, a podržali su ga i oporbeni vijećnici

Content photo Content photo
00:00
Content photo
00:00
00:00

Na proračun nije bilo amandmana, a podržali su ga i oporbeni vijećnici

Vijećnici Skupštine Požeško-slavonske županije jednoglasno su usvojili rebalans proračuna za ovu te proračun za sljedeću 2016. godinu. Jasno je, dakle, da nije bilo ni pretjerane diskusije oko proračuna, ponajprije jer sjednici nije prisustvovala polovica oporbenih vijećnika.

Na aktualnom satu vijećničkih pitanja, nezavisni vijećnik Igor Gelenčir pitao je župana koliki je postotak i broj legaliziranih objekata na području županije.

„Mi smo 2013. godine zaprimili preko 16 tisuća predmeta, a do sada je obrađeno i legalizirano oko 3500 predmeta, što od Županije a što kroz agenciju koju je formirala vlada. Volio bih da može biti brže, iako se velik dio ljudi prijavio samo sa zahtjevom, pa kad dobiju poziv da donesu dokumentaciju veći dio njih javlja da ne želi ili ne može. Svakako ćemo i dalje prioritet pri legalizaciji zbog hitnosti davati poduzetnicima i investitorima“, rekao je župan Alojz Tomašević.

Vijećnika Gelenčira zanimalo je i kolike su investicije u zdravstvo na području Požeško-slavonske županije, na što je župan Tomašević odgovorio da je županija osnivač Opće županijske bolnice, no zbog sanacije ne upravljaju bolnicom i nemaju uvida što se događa. „Meni je kao županu i zabranjen službeni dolazak, osim kad sam bio na operaciji ove godine“, dodaje Tomašević, uz napomenu da se situacija u hitnom prijemu i Domovima zdravlja na području županije konsolidira.

Nezavisnog vijećnika Gorana Katušića zanimalo je ima li pomaka na radovima na termama Velika.

„Ovih dana očekujemo sastanak s grupom investitora i želimo aktualizirati problem. Ako postojeći investitor nije u mogućnosti nastaviti s projektom, probat ćemo naći novog investitora i staviti te toplice u funkciju. U razgovoru s investitorima u Terme Lipik predložili smo i njima da se uključe kao investitori u Toplice Velika“, rekao je župan.

Nakon što je odgovorio na sva pitanja, prešlo se na dnevni red, gdje je na prvom mjestu bio rebalans proračuna za ovu godinu. Proračun je znatno smanjen, no zahvaljujući samo jednoj stavci. Naime, sredstva pomoći iz EU i državnog proračuna predviđena za razminiranje poljoprivrednih površina će zbog komplikacija biti prebačena u sljedeću godinu.

Do kakvih komplikacija je došlo, pojasnio je župan.

„Mi smo proveli javnu nabavu. Nažalost, tvrtke koje su se javile na natječaj bile su istom paketu – nositelji paketa ili podizvođači. Tvrtka koja je dobila posao je bila podizvođač drugoj tvrtki u drugom projektu. Bili su prozvani da isprave grešku, a ako ne ispravite grešku, sljedeća tvrtka po cijeni automatizmom dobiva posao.

Za raspravu oko rebalansa nitko se nije javio pa je prihvaćen jednoglasno.

Proračun za 2016. godinu planiran je u rekordnom iznosu od 203,5 milijuna kuna, što je oko 75% više od ovogodišnjeg proračuna. Nije to odraz očekivanja silnog povećanja gospodarskih aktivnosti, nego su u županijski proračun uvrštena i sredstva svih namjenskih i vlastitih prihoda proračunskih korisnika Požeško-slavonske županije. Izdvajanjem tih prihoda, proračun je manji za oko 2% od ovogodišnjeg.

Izvorni prihodi županije očekuju se u idućoj godini na razini od oko 18,5 milijuna kuna, od čega su preko 5 milijuna kreditne obveze.

Za iduću godinu odobrena je energetska obnova Osnovne škole u Brestovcu vrijedna 1,5 milijuna kuna te obnova područnih škola u Kuzmici, Sesvetama i Treštanovcima u vrijednosti oko 2 milijuna kuna, a ove godine plaćaju se zadnje rate za sportske dvorane koje su izgrađivane.

Župan napominje da se želi raditi na razvoju Poljoprivredno-prehrambene škole u Požegi.

„Iduće godine želimo se preko ministarstava i EU prijaviti na projekte, da naša Poljoprivredna škola, koja iduće godine slavi i 130 godina postojanja, postane najbolja u Hrvatskoj. Prostora ima, sa 121 hektarom zemljišta i ekološkom proizvodnjom možemo privući jedan dio sredstava“

Za raspravu se javio vijećnik Franjo Odobašić, koji se nada da se 910 tisuća kuna predviđenih za poticanje poljoprivrede neće nekim rebalansom sljedeće godine maknuti.

„Ja vas molim da sve ove pozicije koje su ugrađene u proračun i ostanu. Nemojte da ove stavke i ova pozicija se briše i da ne znamo gdje su završili“.

Jedan od najaktivnijih vijećnika na ovoj sjednici bio je Igor Gelenčir, koji je župana pitao koliki je stvarni dug županije i koje godine županija planira otplatiti taj dug.

„Trenutni dug je oko 60 milijuna kuna. Ovim tempom, još 12 godina vraćat ćemo dugove prošlosti. Od Ministarstva financija tražili smo potporu i pomoć, a u ovih dvije i pol godine još nismo dobili ni kune. No, ovo nije sve, jer je u tijeku sudski proces i prijete nova dugova od ŽUC-a, koja s kamatama mogu biti čak 35 milijuna kuna“, odgovorio je Tomašević.

Vijećnik Franjo Lucić podsjetio je na posljednju HDZ-ovu vladu, koja je pomogla Županiju s 19 milijuna kuna duga, a zamjenik župana Željko Jakopović dodaje da je pri njegovom dolasku zatečeno 107 milijuna kuna duga, koji su smanjeni na trenutnih 60 milijuna kuna.

Na proračun nije bilo amandmana, a podržali su ga i oporbeni vijećnici.