Arhiva

Turistička zajednica Požeško-slavonske županije organizirala radni sastanak na temu brendiranja turizma u županiji

05-03-2021 • 00:00
Rva

Kako lokaciju pretvoriti u destinaciju? Odgovor leži u brendiranju turističke destinacije, a to podrazumijeva shvaćanje da je važno baš sve što vidimo, čujemo, pročitamo, znamo ili osjećamo o nekoj turističkoj destinaciji

Content photo Content photo Content photo Content photo

Kako lokaciju pretvoriti u destinaciju? Odgovor leži u brendiranju turističke destinacije, a to podrazumijeva shvaćanje da je važno baš sve što vidimo, čujemo, pročitamo, znamo ili osjećamo o nekoj turističkoj destinaciji

Kako lokaciju pretvoriti u destinaciju? Odgovor leži u brendiranju turističke destinacije, a to podrazumijeva shvaćanje da je važno baš sve što vidimo, čujemo, pročitamo, znamo ili osjećamo o nekoj turističkoj destinaciji. Upravo na tu temu, jučer je Turistička zajednica Požeško-slavonske županije u Velikoj vijećnici organizirala sastanak, a za potrebe izrade brending sustava.

Predstavnica tvrtke koja se bavi istraživanjima i promidžbom, rekla je kako su došli pobliže pojasniti o tome kakav je pristup te o čemu će se morati voditi računa.

„Ono što trebamo komunicirati bit će temelj za izradu logotipa i same komunikacijske poruke sukladno svim nalazima koji će biti popisani. Bitno je napomenuti da brand nije logo, brand nije slogan, proizvod, slika, oglas niti marketinška kampanja. Brand je upravo priča o suštinskim razlikama branda destinacija. Kada promatramo koja je razlika između brand procesa brendinga i marketinga, tada govorimo o tome da je brand srž destinacije i srž svih marketinških komunikacijskih alata. Glavni zadatak je odgovoriti na pitanje što Požeško-slavonsku županiju čini jedinstvenom destinacijom.„

Također je istaknuto kako je bitno razgovarati o tome koji su to turistički proizvodi u našoj županiji, detaljnije ih definirati te odlučiti koji će proizvodi biti spremni za turističku valorizaciju.

Župan Alojz Tomašević rekao je kako naša županija ima velike mogućnosti za razvoj turizma.

„Često puta čujemo kako se u Istri ili Dalmaciji razvija turizam, a na nama je da radimo također isto, da kažemo kako i kod nas, u našoj županiji ima brojnih mogućnosti.

Mi smo Požeško-slavonska županija, i upravo je naš naziv simboličan jer riječ „slavonska“ trebamo još značajnije iskoristiti. Želimo postići to da svaki turist koji dođe u našu županiju, iz Dalmacije, Istre ili bilo kojeg drugog dijela naše države, mora doživjeti našu Slavoniju u Slavoniji.

Kada i sami negdje putujemo želimo vidjeti gdje smo došli, što ćemo vidjeti novoga, a između ostaloga kupiti suvenir, isprobati domaće specijalitete i sl..“ – rekao je župan Tomašević te je naglasio kako uvijek moramo istaknuti vrijednosti koje naša županija ima i zajednički govoriti o njima jer je upravo to ono što je bitno.