Arhiva

Provedba projekta Aglomeracije Požega ide prema planu

25-03-2021 • 00:00
Rva

Provedba projekta Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega ide prema planu

Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo

Provedba projekta Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega ide prema planu

Provedba projekta Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega ide prema planu.

Projektom su predviđene aktivnosti Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje i vodoopskrbe aglomeracije Požega, Dogradnja i proširenje uređaja za pročišćavanje (CUPOV -Požega), Nabava opreme i drugo. Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 72,12 % te nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 27,88 %

Radove izvodi zajednica gospodarskih subjekata sastavljena od tvrtki Koming d.o.o. Koprivnica, Promet Građenje d.o.o. Požega te Niskogradnja Marjanović d.o.o. Kaptol. Sklopljen je ugovor vrijednosti  91.739.804,27 KN.

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje i vodoopskrbe aglomeracije Požega

podijeljena je u 3 grupe radova:

  1. Izgradnja magistralnog vodovoda Velika – Požega i upravljanje gubicima vode u vodoopskrbnom sustavu Požeštine – Ugovor je vrijednosti 25.765.960,17 Kn. Dužina trase je 14.792 m i dosad je izvršeno 14.201 m (96 %)
  1. Izgradnja sustava javne odvodnje otpadnih voda u naseljima Trenkovo, Trnovac, Marindvor, Štitnjak, Kunovci i Bankovci – Ugovor je vrijednosti 25.330.622,75 Kn. Dužina trase je 19.983 m i dosad je izvršeno 17.881 m (90 %)
  1. Rekonstrukcija dijela sustava javne odvodnje otpadnih voda grada Požega – Ugovor je vrijednosti 40.643.221,35 Kn. Dužina trase je 11.006 m i dosad je izvršeno 7.267 m (66%).

Radovi na grupi 1 – izgradnja magistralnog cjevovoda za sustav vodoopskrbe promjera 300 mm: Radovi se trenutno izvode na montaži DMA okana na više lokacija, a izvodi ih tvrtka Koming d.o.o. Koprivnica.

Slika 1: Radovi na postavljanju DMA okna – Osječka ulica, radove izvodi – Koming d.o.o. Koprivnica

Radovi na grupi 2 –  radovi trenutno se izvode u:

Trenkovo, Trnovac – Izgradnja kanalizacijske mreže i kućnih priključaka, ispitivanja kvalitete, izvođač – Promet Građenje d.o.o. Požega. Izvode se radovi postavljanja kanalizacijske mreže, ispitivanja, i sanacije.

Marindvor, Štitnjak, Kunovci, Bankovci, – postavljanje kućnih priključaka i sanacijski radovi – Niskogradnja Marjanović d.o.o. Kaptol.

Slika 2: Radovi na kanalizacijskoj mreži u Trenkovu, radove izvodi – Promet Građenje d.o.o. Požega

Slika 3: Radovi na kanalizacijskoj mreži u Trenkovu, radove izvodi – Promet Građenje d.o.o. Požega

Radovi na grupi 3 – najzahtjevniji radovi trenutno se izvode u gradu Požegi, u ulicama:

Frankopanska – rekonstrukcija kanalizacijske mreže i kućnih priključaka, promjera 800 mm, izvođač – Koming d.o.o. Koprivnica. Izvedeni su radovi sanacije između križanja Frankopanske ulice i ulice E. Kvaternika asfaltiranjam, a izvodi se priprema sanacije asfaltom u Cerničkoj ulici do križanja sa ulicom A. Štampara. Asfaltiranje se predviđa idući tjedan

Slika 4: Radovi na asfaltiranju u Frankopanskoj ulici  – Koming d.o.o. Koprivnica

Slika 5: Radovi na kanalizacijskoj mreži u Frankopanskoj ulici  – Koming d.o.o. Koprivnica

Slika 6: Radovi na pripremi za  asfaltiranje u Cerničkoj ulici  – Koming d.o.o. Koprivnica

Slika 7: Radovi na pripremi za  asfaltiranje u Cerničkoj ulici  – Koming d.o.o. Koprivnica

Ulica E. Kvaternika – Izvršeni su zemljani na rekonstrukciji 1764 m kanalizacijske mreže, slijedi ispitivanje kvalitete i sanacija oštećenih površina. Izvođač – Promet Građenje d.o.o. Požega.

Slika 8: Radovi na kanalizacijskoj mreži u ulici E. Kvaternika, radove izvodi – Promet Građenje d.o.o. Požega

Ulica Hrvatskih branitelja i Mlinska – Nastavljaju se radovi na rekonstrukciji 1683 m kanalizacijske mreže, a dosad je izvedeno 810 m, a izvodi se i rekonstrukcija dijela vodovodne mreže  izvođač – Niskogradnja Marjanović d.o.o. Kaptol.

Osječka ulica –  Izvode se radovi na kanalizacijskoj mreži, a dosad je izvedeno 340 m, izvođač – Niskogradnja Marjanović d.o.o. Kaptol.

Slika 9: Radovi na kanalizacijskoj mreži u Osječkoj ulici, radove izvodi Niskogradnja Marjanović d.o.o. Kaptol

Radovi se u Gradu Požegi izvode planiranim intenzitetom uz prethodno odobrene elaborate Privremene prometne regulacije.

Ovim putem molimo građane Grada Požege kao i sve koji prometuju reguliranim prometnicama za razumijevanje i strpljenje te poštivanje postavljene privremene prometne regulacije  kako bi se radovi na izgradnji i rekonstrukciji kanalizacijskog sustava čim prije uspješno priveli kraju. Tekija d.o.o.