Arhiva

Komunalac Požega kupio novo vozilo, planira se nabavka još dva

08-06-2021 • 00:00
Rva

U poslovnim krugu tvrtke u Industrijskoj ulici u Požegi danas je održana prezentacija novog vozila vrijednosti 1,2 milijuna kuna

Content photo Content photo
00:00
Content photo
00:00
Content photo
00:00
00:00
00:00
Content photo

U poslovnim krugu tvrtke u Industrijskoj ulici u Požegi danas je održana prezentacija novog vozila vrijednosti 1,2 milijuna kuna

Vozni park Komunalca Požega d.o.o. od danas je bogatiji za još jedno novo komunalno vozilo za sakupljanje otpada, koje će zasigurno olakšati rad djelatnicima Komunalca Požega, te omogućiti kvalitetniju uslugu. U poslovnim krugu tvrtke u Industrijskoj ulici u Požegi danas je održana prezentacija novog vozila vrijednosti 1,2 milijuna kuna, a koje je nabavljeno vlastitim sredstvima tvrtke.

Direktor Komunalca  Požega Tomislav Didović napominje da je vozilo kupljeno preko Erste leasing kuće, te da je ovo svakako početak modernizacije voznog parka tvrtke, nužno zbog sve većih potreba građana i povećanja standarda u odvajanju otpada.

Na predstavljanju je bio nazočan i Krešimir Paić iz Firme TTI DAF, predstavnik DAF- a za Hrvatsku, koji je ne nešto više rekao o samom vozilu.

Ivan Belošević, direktor proizvodno- servisnog centra tvrtke Gradatin Našice, predstavio je Gradatin i ulogu centra, te izrazio zadovoljstvo na uspješnoj suradnji s Komunalcem Požega.

Komunalac u ovoj godini planira nabavku još dva vozila – jedno iz sredstava Fonda, tzv. dvokomorno vozilo, gdje je sufinanciranje oko 85%, a krajem godine bi pokrenuli nabavu za nabavku sličnog vozila koje je predstavljeno danas. Kako najavljuje Didović, Komunalac se prijavio i na natječaj za izgradnju Kompostane, koja bi bila na području odlagališta Vinogradine.

Kompostiranje se može vršiti na dva načina. Prvi je dosadašnji, gdje građani kompostiraju u komposterima u svojim vrtovima. No, problem su građani koji žive u višestambenim zgradama, koji su zakinuti za tu uslugu, jer nemaju okućnice i vrtove. Prikupljanje biorazgradivog otpada -kompostiranje,  u višestambenim jedinicama organiziralo bi se ovako:

zaključio je direktor Komunalnca Požega Tomislav Didović.