Arhiva

Grad Požega među najnaprednijim gradovima u upravljanju prostornim informacijama u Hrvatskoj, uz Zagreb, Split i Rijeku

26-04-2021 • 00:00
Rva

Državna geodetska uprava provodi projekt pod nazivom „Povećanje dostupnosti prostornih podataka NIPP-a putem e-usluga“, koji je financiran bespovratnim sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Prioritetnu os 2 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija

Državna geodetska uprava provodi projekt pod nazivom „Povećanje dostupnosti prostornih podataka NIPP-a putem e-usluga“, koji je financiran bespovratnim sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Prioritetnu os 2 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija

Državna geodetska uprava provodi projekt pod nazivom „Povećanje dostupnosti prostornih podataka NIPP-a putem e-usluga“, koji je financiran bespovratnim sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Prioritetnu os 2 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Kao prepoznata javnopravna tijela uspješna u upravljanju prostornim informacijama, od strane Državne geodetske uprave pozvani su za sudjelovanje u projektnim aktivnostima predstavnici Državnog hidrometeorološkog zavoda, Hrvatskog hidrografskog instituta, Hrvatskog geološkog instituta, Ministarstva unutarnjih poslova, Grada Splita, Grada Rijeke, Grada Zagreba i Grada Požege.

Osnovni cilj projekta je povećati dostupnost prostornih podataka tijela javne vlasti, odnosno subjekata NIPP-a, razvojem mrežnih usluga usklađenih s INSPIRE Provedbenim pravilima. U svrhu ispunjavanja ciljeva Nacionalne infrastrukture prostornih podataka i obveza koje proizlaze iz Zakona o NIPP-u (NN 56/13, 52/18, 50/20), kroz projekt se navedenim sudionicima osigurava korištenje programskih rješenja za harmonizaciju podataka i razvoj mrežnih usluga. Upotrebom navedenih programskih rješenja, Grad Požega u okviru svoje kontinuirane aktivnosti efikasnog upravljanja prostornim informacijama ostvaruje preduvjete za harmonizaciju svojih prostornih podataka koje ustrojava i vodi prema vlastitim modelima  sukladno zahtjevima koji proizlaze iz INSPIRE direktive EU i NIPP-a, te ih učiniti dostupnima putem mrežnih usluga pregleda i preuzimanja.

Provedbom prethodno navedenih aktivnosti predvođenih inicijativom Državne geodetske uprave, povećati će se dostupnost prostornih podataka, ali i doprinijeti njihovoj većoj integraciji te postizanju interoperabilnosti prostornih podataka na nacionalnoj i europskoj razini. Grad Požega, uz Grad Zagreb, Grad Split i Grad Rijeku, sukladno tome, predstavlja jednu od najnaprednijih jedinica lokalne samouprave u RH u domeni upravljanja prostornim informacijama.

Sudjelovanje Grada Požege u ovom projektu na poziv Nacionalne kontaktne točke, Državne geodetske uprave potvrda je toga, te je u skladu s kontinuiranim Smart City aktivnostima Grada Požege, odnosno aktivnostima digitalne transformacije.

Već dulje vrijeme Grad Požega uspješno realizira pojedine projekte u domeni geoinformatike i upravljanja prostornim informacijama, i to u najvećoj mjeri vlastitim kapacitetima – počevši od ustrojavanja katastra telekomunikacijskih vodova za potrebe efikasnog upravljanja služnostima za EKI, zatim izgradnje i uspostave prostornog registra nekretnina, implementacije integriranog GIS sustava za provođenje kompleksnih višekriterijskih analiza koji je predstavljen i gospodarskoj zajednici (poveznica), uspostava raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem u GIS režimu, izrada i objava webGIS aplikacije Programa raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem (poveznica), vektorizacije zelenih površina, ustroj geobaze za Registar komunalne infrastrukture, uvođenje SmartRoad Maintenance sustava koji je po svojim funkcionalnostima GIS sustav a baziran je na algoritmima umjetne inteligencije (poveznica), itd. Grad Požega je temeljem provedenih aktivnosti u području geoinformatike, na međunarodnoj konferenciji o digitalnoj transformaciji u organizaciji Europske komisije – Joint Research Centra, predstavljen kao primjer dobre prakse u digitalnoj transformaciji gradova (poveznica).

Grad Požega sudjelovanjem u projektu „Povećanje dostupnosti prostornih podataka NIPP-a putem e-usluga“ s Državnom geodetskom upravom, nastavlja s intenzivnim aktivnostima u području geoinformatike i efikasnim upravljanjem prostornim informacijama, što predstavlja jednu od bitnijih karika SmartCity inicijative.