Arhiva

Aktualne aktivnosti na provedbi projekta Razvoj vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Pleternica

03-02-2021 • 00:00
Rva

U tijeku je provedba projekta „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Pleternica“ naručitelja tvrtke Tekija d.o.o. Požega

Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo

U tijeku je provedba projekta „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Pleternica“ naručitelja tvrtke Tekija d.o.o. Požega

U tijeku je provedba projekta „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Pleternica“ naručitelja tvrtke Tekija d.o.o. Požega.

Projektom Aglomeracije Pleternica predviđene su aktivnosti: Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje aglomeracije Pleternica, izgradnja uređaja za pročišćavanje, nabava opreme i drugo. Projekt se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 70,00 %, nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 26 %, te lokalne komponente u iznosu 4 %. Radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje izvodi zajednica gospodarskih subjekata sastavljena od tvrtki Presoflex gradnja d.o.o. Požega i Riko d.o.o. Ljubljana.

Trenutno se radovi izvode na više lokacija i faza uz angažman većeg broja ljudi i strojeva.

Faza : Gradac – Radi se na postavljanju kolektorskog sustava u naselju Gradac gdje se postavlja gravitacijski i tlačni vod. Projektirana je izgradnja dvije crpne stanice (CS Gradac 1 i  CS Gradac 2). Izvedeno je 3.061 m gravitacijskog voda i 222 m tlačnog voda te su u izvršeni zemljani radovi i betonski radovi na izgradnji crpne stanice CS Gradac1. Ugrađena su 94 revizijska okna.

 Slika 1. Gravitacijski vod Gradac

Slika 2. Gravitacijski vod Gradac

Faza 2: Dervišaga – Kuzmica – Srednje Selo – Viškovci – Blacko: Radi se na postavljanju kolektorskog sustava u Dervišagi, Blacku, Kuzmici, Srednjem Selu i Viškovcima gdje se postavlja gravitacijski i tlačni vod. Planirana je izgradnja i crpne stanice, kišnog preljeva i 2 retencijska bazena.

Slika 3. Gravitacijski vod Viškovci

Slika 4. Gravitacijski vod Viškovci

Slika 5. Gravitacijski vod Viškovci

Faza 4: Bzenica, Sulkovci: Radi se na postavljanju kolektorskog sustava u Bzenici i Sulkovcima gdje se postavlja gravitacijski vod promjera 300 mm. Izvedeno je 5.324 m gravitacijskog i 1.202 m tlačnog voda. Ugrađeno je 165 revizijskih okana. Izvode se armirano betonski radovi na objektu Crpne stanice CS Sulkovci 1.

Slika 6. Crpna stanica CS Sulkovci 1

Slika 7. Crpna stanica CS Sulkovci 1

Slika 8. Crpna stanica CS Sulkovci 1

Potpisan je aneks ugovora o radovima na području Aglomeracije Pleternica, između Zajednice gospodarskih subjekata koju čine Presoflex gradnja d.o.o. Požega. i RIKO d.o.o. Ljubljana, Slovenija te naručitelja, Tekije d.o.o. Požega uz prisutnost zamjenika generalnog direktora Hrvatskih voda Davora Vukmirića i gradonačelnice Grada Pleternice Antonije Jozić.

Ugovor su potpisali u ispred naručitelja, Anto Bekić direktor Tekije d.o.o. Požega, te predstavnik Zajednice gospodarskih subjekata, Krešimir Mikolić, Presoflex gradnje d.o.o. Požega

Slika 9. Potpis aneksa ugovora

Od ukupno ugovorenih 44.561 m kolektorskog sustava na projektu Aglomeracije Pleternica do sada je izvršeno 18.049 m (39,62%). Tekija d.o.o.