Arhiva

Aktualne aktivnosti na provedbi projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega“

22-01-2021 • 00:00
Rva

Radovi u Ulici Stjepana Radića trebali bi biti gotovi danas

Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo

Radovi u Ulici Stjepana Radića trebali bi biti gotovi danas

U tijeku je provedba projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega“ korisnika tvrtke Tekija d.o.o. Požega. Projektom Aglomeracije Požega predviđene su aktivnosti: Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje i vodoopskrbe aglomeracije Požega, Dogradnja i proširenje uređaja za pročišćavanje (CUPOV -Požega), Nabava opreme i drugo. Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 72,12 % te nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 27,88 %. Radove izvodi zajednica gospodarskih subjekata sastavljena od tvrtki Koming d.o.o. Koprivnica,   Promet Građenje d.o.o. Požega te Niskogradnja Marjanović d.o.o. Kaptol. Sklopljen je ugovor vrijednosti  91.739.804,27 KN.

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje i vodoopskrbe aglomeracije Požega podijeljena je u 3 grupe radova:

Radovi na grupi 1 – izgradnja magistralnog cjevovoda za sustav vodoopskrbe promjera 300 mm: Radovi se trenutno izvode uz nasip rijeke Veličanke kod naselja Sajmište.

Slika 1: Radovi na iskopu magistralnog vodovoda

Slika 2: Radovi na iskopu magistralnog vodovoda

Radovi na grupi 2 –  radovi trenutno se izvode u: Trenkovo, Trnovac – Izgradnja kanalizacijske mreže i kućnih priključaka, sanacija staze Trenkovo – Trnovac. Započeta je gradnja na crpnoj stanici u Trenkovu te se izvode zemljani i konstrukcijski radovi

Marindvor, Štitnjak, Kunovci, Bankovci, – postavljanje kućnih priključaka i sanacijski radovi.

Slika 3: Radovi na crpnoj stanici u Trenkovu

Radovi na grupi 3 – najzahtjevniji radovi trenutno se izvode u gradu Požegi, u ulicama: Frankopanska – Cernička (dio) – rekonstrukcija kanalizacijske mreže i kućnih priključaka, promjera 800 mm. Trenutno se radovi sanacije izvode između križanja Frankopanske ulice i ulice E. Kvaternika, a rekonstrukcije Frankopanskom ulicom prema Cerničkoj ulici i zoni obuhvata kružnog toka.

Slika 4: Radovi na kanalizacijskoj mreži u Cerničkoj ulici  – Koming d.o.o. Koprivnica

Slika 5: Radovi na kanalizacijskoj mreži u Cerničkoj ulici  – Koming d.o.o. Koprivnica

Ulica E. Kvaternika – Izvode su radovi na rekonstrukciji 1764m kanalizacijske mreže, a izvršeno je 943m, kao i na sanaciji dosad rekonstruirane mreže te prometnih površina.

Slika 6: Radovi na kanalizacijskoj mreži u ulici E. Kvaternika, radove izvodi – Promet Građenje d.o.o. Požega

Slika 7: Radovi na kanalizacijskoj mreži u ulici E. Kvaternika, radove izvodi – Promet Građenje d.o.o. Požega

Ulica Hrvatskih Branitelja i Mlinska – Očekuje se nastavak se radova na rekonstrukciji 1683 m kanalizacijske mreže.

Ulica Stjepana Radića – Nastavljaju se radovi na rekonstrukciji kanalizacijske mreže, a umjesto klasične metode, sanacija se vrši CIPP metodom bez iskopa koja će znatno skratiti vrijeme izvođenja i doprinijeti financijskim uštedama. Dužina trase je 352 m. uz sanaciju 6 okana,  izvođač – Goran i Zoran d.o.o. Solin. Završetak radova se očekuje 22. siječnja 2021.

Slika 8: Radovi na kanalizacijskoj mreži u ulici Stjepana Radića.

Slika 9: Radovi na kanalizacijskoj mreži u ulici Stjepana Radića

Slika 10: Radovi na kanalizacijskoj mreži u ulici Stjepana Radića, radove izvodi Goran i Zoran d.o.o. Solin

Uskoro se očekuje početak radova na kanalizacijskoj mreži u Osječkoj ulici kao i u ulici A. Starčevića. Radovi se u Gradu Požegi izvode planiranim intenzitetom uz prethodno odobrene elaborate Privremene prometne regulacije.

Ovim putem molimo građane Grada Požege kao i sve koji prometuju reguliranim prometnicama za razumijevanje i strpljenje te poštivanje postavljene privremene prometne regulacije  kako bi se radovi na izgradnji i rekonstrukciji kanalizacijskog sustava čim prije uspješno priveli kraju, poručili su iz Tekije.