Arhiva

Aktualne aktivnosti na projektu „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega“

11-02-2021 • 00:00
Rva

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje i vodoopskrbe aglomeracije Požega podijeljena je u 3 grupe radova

Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje i vodoopskrbe aglomeracije Požega podijeljena je u 3 grupe radova

U tijeku je provedba projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega“ kojim su predviđene aktivnosti: Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje i vodoopskrbe aglomeracije Požega, Dogradnja i proširenje uređaja za pročišćavanje (CUPOV -Požega), Nabava opreme i drugo.

Investicija se financira iz sredstava kohezijskog fonda u iznosu od 72,12% te nacionalnih izvora financiranja u iznosu od 27,88%. Radove izvodi zajednica gospodarskih subjekata sastavljena od tvrtki Koming d.o.o. Koprivnica,   Promet građenje d.o.o. Požega te Niskogradnja Marijanović d.o.o. Kaptol. Sklopljen je ugovor vrijednosti  91.739.804,27 KN.

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje i vodoopskrbe aglomeracije Požega podijeljena je u 3 grupe radova:

Radovi na grupi 1 – izgradnja magistralnog cjevovoda za sustav vodoopskrbe promjera 300 mm: Radovi se trenutno izvode uz nasip rijeke Veličanke kod naselja Sajmište.

Slika 1: Radovi na postavljanju magistralnog vodovoda, radove izvodi – Koming d.o.o. Koprivnica

Radovi na grupi 2 –  radovi trenutno se izvode u: Trenkovo, Trnovac – Izgradnja kanalizacijske mreže i kućnih priključaka, sanacija staze Trenkovo – Trnovac. Započeta je gradnja na crpnoj stanici u Trenkovu te se izvode pripreme za elektro strojarske radove.

Marindvor, Štitnjak, Kunovci, Bankovci, – postavljanje kućnih priključaka i sanacijski radovi.

Slika 2: Radovi na kanalizacijskoj mreži u Trenkovu

Slika 3: Radovi na kanalizacijskoj mreži u Trenkovu

Radovi na grupi 3 – najzahtjevniji radovi trenutno se izvode u gradu Požegi, u ulicama: Frankopanska – rekonstrukcija kanalizacijske mreže i kućnih priključaka, promjera 800 mm. Trenutno se radovi sanacije izvode između križanja Frankopanske ulice i ulice Eugena Kvaternika, a rekonstrukcije Frankopanskom ulicom prema Cerničkoj ulici.

Slika 4: Radovi na kanalizacijskoj mreži u Frankopanskoj ulici

Slika 5: Radovi na kanalizacijskoj mreži u Frankopanskoj ulici  – Koming d.o.o. Koprivnica

Slika 6: Radovi na kanalizacijskoj mreži u Frankopanskoj ulici  – Koming d.o.o. Koprivnica

Ulica Eugena Kvaternika – Izvode su radovi na rekonstrukciji 1764 m kanalizacijske mreže, a izvršeno je 1.111 m, radi se na ispitivanjima i sanaciji dosad rekonstruirane mreže te prometnih površina.

Slika 7: Radovi na kanalizacijskoj mreži u ulici Eugena Kvaternika.

Ulica Hrvatskih branitelja i Mlinska – Nastavljaju se radovi na rekonstrukciji 1683 m kanalizacijske mreže, a dosad je izvedeno 779 m.

Slika 8: Radovi na kanalizacijskoj mreži u Mlinskoj ulici i ulici Hrvatskih branitelja

Započeli su pripremni radovi na kanalizacijskoj mreži u Osječkoj ulici, a očekuje se i skori početak radova u Ulici Ante Starčevića.

Radovi se u gradu Požegi izvode planiranim intenzitetom uz prethodno odobrene elaborate Privremene prometne regulacije. Iz Tekije mole građane Požege kao i sve koji prometuju reguliranim prometnicama za razumijevanje i strpljenje te poštivanje postavljene privremene prometne regulacije  kako bi se radovi na izgradnji i rekonstrukciji kanalizacijskog sustava čim prije uspješno priveli kraju.