Arhiva

Županijska skupština Požeško-slavonske županije potvrdila svih devet predloženih točaka dnevnog reda

22-09-2020 • 00:00
Rva

Nakon prošlotjedne odgode zbog izolacije i samoizolacije nekoliko vijećnica i vijećnika, poslijepodne je uz provođenje epidemioloških mjera u prostoru Velike i Male vijećnice održana sjednica Županijske skupštine Požeško-slavonske županije

Content photo

Nakon prošlotjedne odgode zbog izolacije i samoizolacije nekoliko vijećnica i vijećnika, poslijepodne je uz provođenje epidemioloških mjera u prostoru Velike i Male vijećnice održana sjednica Županijske skupštine Požeško-slavonske županije

Nakon prošlotjedne odgode zbog izolacije i samoizolacije nekoliko vijećnica i vijećnika, poslijepodne je uz provođenje epidemioloških mjera u prostoru Velike i Male vijećnice održana sjednica Županijske skupštine Požeško-slavonske županije.

Na sjednici je bilo 24 od 37 vijećnika, a s većinom glasova ili jednoglasno usvojeno je svih devet predloženih točaka dnevnog reda.

Prihvaćen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Požeško-slavonske županije za 2020. godinu, koji je na prihodovnoj strani ostvaren u iznosu od 42,91%, a na rashodovnoj strani 47,17% od ukupnog Plana proračuna za 2020. nakon I. rebalansa.

Posljedice pandemije već su se odrazile na pad prihoda u prvih pola godine, pa je došlo i do određenog jaza u financiranju. Stoga je Skupština prihvatila Odluku o kratkoročnom zaduživanju Požeško-slavonske županije iz Državnog proračuna na razdoblje od jedne godine beskamatno, ovisno o padu  prihoda od porezna na dohodak. Za Požeško-slavonsku županiju na dan 31. kolovoza navedena sredstva iznose 3,3 milijuna kuna.

Prihvaćeno je i Polugodišnje izvješće o radu župana za prvu polovicu godine. Župan je uz predstavljanje ostvarenih stavki proračuna i projekata podsjetio da je s prvim danom 2020. godine došlo do pripajanja Ureda državne uprave Požeško-slavonskoj županiji, što je dovelo i do određene reorganizacije unutar jedinice regionalne samouprave.

Skupština je bez rasprave prihvatila polugodišnje izvješće Županijske uprave za ceste, godišnje izvješće o provedbi Županijske razvojne strategije u 2019. godini, procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija PSŽ, Plan zaštite od požara za PSŽ, godišnji plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu te prijedlog za davanje suglasnosti Općoj županijskoj bolnici Pakrac i bolnici hrvatskih veterana za prodaju dionica Privredne banke Zagreb d.d.