Arhiva

Započinje proljetna deratizacija, evo rasporeda za sljedeći tjedan

17-04-2020 • 00:00
Rva

Sanitacija Osijek d.d. provodit će proljetnu akciju deratizacije – suzbijanje štetnih glodavaca na području grada Požege i prigradskih naselja

Sanitacija Osijek d.d. provodit će proljetnu akciju deratizacije – suzbijanje štetnih glodavaca na području grada Požege i prigradskih naselja

Sanitacija Osijek d.d. provodit će proljetnu akciju deratizacije – suzbijanje štetnih glodavaca na području grada Požege i prigradskih naselja od 20. travnja do 15. svibnja ove godine. U prvom tjednu akcije od 20.4. do 24.4. planiraju se obići naselja prema sljedećem rasporedu:

Ponedjeljak 20.4.: Seoci, Gradski Vrhovci, Crkveni Vrhovci, Škrabutnik, Laze Prnjavor, Ćosine Laze, Vasine Laze, Komušina, Novo Selo i Drškovci.

Utorak 21.4.: Turnić, Šeovci, Alaginci, Novi Mihaljevci, Emovački Lug, Donji Emovci, Gornji Emovci, Mihaljevci i Golobrdci.

Srijeda 22.4.: Štitnjak, Novi Štitnjak, Marindvor, Krivaj, Bankovci, Kunovci, Ugarci, Nova Lipa, Stara Lipa i Dervišaga.

Četvrtak 23.4.: Vidovci, Požega (Dubrovačka ulica, Ulica Snježne Gospe, Ulica A. Šenoe, Ulica N. Tesle, Ulica B. Bušića, Ulica A. Cesarca, Vranduk, Majurska, Vranovačka ulica, Komušanac, Komušanski put, Ulica kralja Tomislava, Ulica kneza Branimira, Ulica Lj. Gaja, Ulica sv. Ilije, Ulica T. Matića, Ulica I. Filipovića, Ulica I. Muljevića i Pilanski put).

Petak 24.4.: Požega (Ulica I. Matkovića, Ulica baruna Trenka, Točak, Ulica A. Pavića, Ulica M. Kraljevića, Grgin dol, Ulica P. Thallera, Ulica A. Kanižlića, Trg M. Peića, Ulica sv. Vida, Ulica sv. Duha, Trg Svetog Trojstva, Vučjak, Sokolova ulica, Ulica S. Koydla, Ulica L. Ibrišimovića, Ulica J. Jurkovića, Fratrovica, Voćarski put i Vinogradarski put).