Arhiva

Održana završna konferencija projekta „Reciklažno dvorište u općini Jakšić“

14-05-2020 • 00:00
Rva

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Vrijednost projekta je 2.642.509,25 kn, od toga je sufinanciranje Europske unije 2.148.670,80 kn, a od Općine Jakšić 493.838,45 kn

Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Vrijednost projekta je 2.642.509,25 kn, od toga je sufinanciranje Europske unije 2.148.670,80 kn, a od Općine Jakšić 493.838,45 kn

U  Jakšiću je točno u podne održana završna konferencija projekta „Reciklažno dvorište u općini Jakšić“, nositelja projekta Općine Jakšić, a projekt se provodio u suradnji s Komunalcem Požega d.o.o. kao partnerom. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Vrijednost projekta je 2.642.509,25 kn, od toga je sufinanciranje Europske unije 2.148.670,80 kn, a od Općine Jakšić 493.838,45 kn.

Projekt je uspješno završen te su ostvareni sljedeći ciljevi: Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta, stručni nadzor, informativno-obrazovne aktivnosti, promidžba i vidljivost te upravljanje projektom i administracija. Izgradnjom i opremanjem funkcionalnog reciklažnog dvorišta Općine Jakšić doprinijeti će se u budućnosti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prije svega problematičnog (opasnog) otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada.

„Ovaj projekt u budućnosti Općini Jakšić donosi poticanje i povećanje odvajanja te prikupljanja problematičnog otpada iz kućanstva te njegovu odgovarajuću uporabu odnosno zbrinjavanje, čime se smanjuje praksa odbacivanja takvog otpada u miješani komunalni otpad ili u okoliš. Poticanje i povećanje odvajanja te prikupljanja električnog i elektroničkog otpada čime se izbjegava odbacivanje tog otpada u miješani komunalni otpad odnosno smanjenje dodatnih troškova zbrinjavanja takvog otpada koji se odlaže uz spremnike za prikupljanje miješanog komunalnog otpada. Poticanje i povećanje prikupljanja glomaznog otpada manjih dimenzija i mase kao i otpada nastalog tijekom provedbe manjih građevinskih zahvata u kućanstvima čime se izbjegava odbacivanje tog otpada u miješani komunalni otpad odnosno smanjenje dodatnih troškova zbrinjavanja takvog otpada koji se odlaže uz spremnike za prikupljanje miješanog komunalnog otpada. Zahvaljujem se svima vama koji ste sudjelovali u realizaciji ovoga projekta, od izvođača L Projekt d.o.o., Niskogradnja Jurčak d.o.o., nadzornog inženjera, voditelja projekta i svih drugih koji su pomogli u ovom projektu.“ – rekao je načelnik općine Jakšić Ivica Kovačević.

Načelnik Kovačević također je naglasio da je ovo samo jedan u nizu projekata koji su realizirani ili se realiziraju ove godine u općini Jakšić, ostali projekti su dogradnja vatrogasnog doma i vatrogasnog tornja, izgradnja  sustava javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda naselja Tekić, izgradnja kolektorskog voda kanalizacije i tlačnog voda s crpnim stanicama naselja Jakšić- Aglomeracija Pleternica, izgradnja cestovne, komunalne i druge infrastrukture Gospodarske zone Jakšić, rekonstrukcija glavnog voda vodovoda u Jakšiću u Osječkoj ulici, izgradnja novog elektrovoda u Osječkoj ulici i Kolodvorskoj ulici, izgradnja LED rasvjete u naselju Jakšić II. faza, WI-FI u Općini Jakšić, izgradnja prve električne punionice za automobile, obnova kolnika u ulici A. Stepinca i izgradnja nogostupa..

Direktor tvrtke Komunalac d.o.o. Josip Vitez izrazio je zadovoljstvo na suradnji u ovom projektu te rekao kako je ovo treće reciklažno dvorište na području Požeško-slavonske županije kojim će upravljati Komunalac d.o.o.

“Predviđanja za 2020. godinu su da ćemo pomoću ova tri reciklažna dvorišta sakupiti po 900 tisuća kila razdvojenog otpada, ako to usporedimo sa količinom otpada koju tvrtka Komunalac prikupi u domaćinstvima, to je nekih 7 i pol milijuna kila. Vidimo da je ovo jedan veoma značajan udio koji pridonosi ciljevima koje smo zacrtali ulaskom u Europsku uniju i potpisivanjem svih sporazuma. Sa tih 900 tisuća kila koje predviđamo da ćemo skupiti u ovoj godini, će biti nekih 13% udjela u razdvojenog otpada samo na te tri točke, plus onaj otpad koji skupimo na kućnom pragu naših korisnika. Hvala svima što iz dana u dan pridonosite ostvarenju tog našeg zacrtanog cilja.“ – rekao je Josip Vitez, direktor tvrtke Komunalac d.o.o.

„Čast mi je da danas možemo sudjelovati još jednom završetku projekta, nažalost uz ograničeni broj ljudi s obzirom na situaciju u svijetu. Čestitam svim stanovnicima općine Jakšić i njihovom načelniku, na novoj investiciji i dodatku koje će uvelike povećati kvalitetu života. Prije dvije godine se razgovaralo o gospodarskoj zoni u Jakšiću, danas smo ovdje svjedoci realizacije te ideje. Gledajući investitore, ljudi koji žele ovdje izgraditi svoje objekte, siguran sam da će biti popunjena cijela gospodarska zona. Idući tjedan imamo skupštinu našeg društva Centra za gospodarenje otpadom, potpisnici Ugovora bit će sve općine i gradovi, dokumenti su spremni i popisi obveza. Preko onih pretovarnih stanica, finalno taj dio otpada koji očekujemo na području naše županije, negdje oko 50 tisuća tona, možemo dati, organizirati tvrtke i upravljati, a na taj način zaštiti prirodu i vratiti gospodarske aktivnosti.“ – rekao je župan Alojz Tomašević.

Župan se na kraju se zahvalio svima koji su pomogli ostvarenju i realizaciji projekta, te pozivao stanovnike općine Jakšić na korištenje reciklažnog dvorišta u svakodnevnom životu što će smanjiti odlaganje otpada na za to neprikladnim mjestima.