Arhiva

Održana 21. sjednica Gradskog vijeća – usvojena odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora

19-02-2020 • 00:00
Rva

Gradski su vijećnici donijeli i odluku o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Požege. Za dan provedbe izbora određen je 19. travnja 2020. godine.

Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo

Gradski su vijećnici donijeli i odluku o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Požege. Za dan provedbe izbora određen je 19. travnja 2020. godine.

Vijećnici Gradskog vijeća Grada Požege održali su dana 19. veljače 21. sjednicu na kojoj se našlo 17 točaka dnevnog reda. Od značajnijih svakako treba istaknuti Odluku o dodjeli javnih priznanja 2020., te Odluku o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Požege.

Na početku sjednice usvojen je zapisnik s 20. sjednice Gradskog vijeća, Zaključak o korištenju proračunske zalihe za mjesece studeni i prosinac 2019. godine, te Izvješće gradonačelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca prošle godine. Većinom glasova usvojena je i Strategija razvoja turizma Grada Požege od 2020. do 2027. godine. Izradi Strategije pristupilo se u cilju valorizacije turističke ponude i načina definiranja turističkih projekata kojima bi se poboljšala kvaliteta postojeće turističke ponude i stvorili preduvjeti za razvoj dodatne ponude i ukupnog razvoja grada Požege.

Pred vijećnicima se našao i prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Požege, prijedlog Odluke o nekorištenju prava prvokupa za nekretninu u Požegi, u Ulici Julija Kempfa 2/1, kao i prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Požege (u k.o. Šeovci i k.o. Toranj), a usvojen je i prijedlog Godišnjeg izvješća o ostvarivanju programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Požegu u 2019. godini.

Gradski vijećnici usvojili su Odluku o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada za 2020. godinu te Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Grada Požege. Među točkama dnevnog reda našle su se i dvije koje se odnose na Gradsku knjižnicu i čitaonicu Požega koja davanjem suglasnosti Gradskog vijeća od sada nosi naziv Gradska knjižnica Požega, a dana je i prethodna suglasnost na Statut Gradske knjižnice.

Raspravljalo se i o prijedlogu Odluke o prihvaćanju Programa, te uvjeta i načina provedbe urbanističko-arhitektonskog natječaja za rekonstrukciju Trga Svetog Trojstva. Naime, temeljem odobrenog projekta za sufinanciranje Zelena urbana mobilnost, te definiranih aktivnosti projekta, pristupa se izradi projektne dokumentacije za uređenje plohe Trga Svetog Trojstva u Požegi putem raspisivanja i provođenja javnog natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja.

– Pozivam sve sugrađane da se uključe jer je bitno da upravo građani Požege kažu što žele s Trgom Sv. Trojstva. Struka će dati svoje smjernice i ograničenja, a ja bih volio da svatko od nas da svoj mali doprinos i kaže što želi da na tom Trgu bude. Vizija odražava želju da se grad Požega, u bliskoj budućnosti, prometne u mjesto visoke kvalitete života, pružajući jednake mogućnosti za sve. Kako bi se ostvarila vizija potrebno je na adekvatan i okolišno prihvatljiv način razviti i prilagoditi postojeću urbanu infrastrukturu te osigurati veću učinkovitost i ponudu javnih usluga za sve građane. Prema dokumentu Konzervatorska studija povijesne jezgre – Opće postavke i smjernice urbane obnove povijesne jezgre Požege, prijedlog strategije za uređenje plohe Trga Sv. Trojstva ukazuje da je u današnjem stanju potpunog zagušenja automobilskim prometom, potrebna postupna deregulacija prometa i rasterećenje Trga. – rekao je gradonačelnik Darko Puljašić.

Gradski su vijećnici donijeli i odluku o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Požege. Za dan provedbe izbora određen je 19. travnja 2020. godine.