Arhiva

Grad Požega raspisao je Javni urbanističko – arhitektonski natječaj za izradu idejnog rješenja rekonstrukcije Trga Svetog Trojstva u Požegi

22-07-2020 • 00:00
Rva

Grad Požega raspisao je 21. srpnja 2020. godine Javni urbanističko – arhitektonski natječaj za izradu idejnog rješenja rekonstrukcije Trga Svetog Trojstva u Požegi kojega provodi Udruženje hrvatskih arhitekata 

Grad Požega raspisao je 21. srpnja 2020. godine Javni urbanističko – arhitektonski natječaj za izradu idejnog rješenja rekonstrukcije Trga Svetog Trojstva u Požegi kojega provodi Udruženje hrvatskih arhitekata.

Grad Požega raspisao je 21. srpnja 2020. godine Javni urbanističko – arhitektonski natječaj za izradu idejnog rješenja rekonstrukcije Trga Svetog Trojstva u Požegi kojega provodi Udruženje hrvatskih arhitekata

Predmet natječaja je izrada idejnog urbanističko – arhitektonskog rješenja za rekonstrukciju Trga Svetog Trojstva u Požegi, dok mu je cilj dobivanje najkvalitetnijeg funkcionalnog, racionalnog, provedivog i održivog urbanističko-arhitektonskog rješenja kojim će se sagledati cjelovita rekonstrukcija prostora Trga i okolnog prostora, uskladiti današnje potrebe građana s povijesnom urbanističko arhitektonskom strukturom trga i krajolikom te omogućiti funkcionalan, kvalitetan i sadržajno kreativan boravak građana i gostiju u javnom gradskom prostoru.

Pravo sudjelovanja u svojstvu autora ima jedna ili više stručnih fizičkih osoba, a sposobnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt i/ili ovlašteni arhitekt urbanist ili dipl.ing.arh. ili mag.ing.arch. Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, ovlašteni arhitekti urbanisti, dipl. ing. arh., mag. ing. arch. ili studenti arhitekture. Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom.

Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja vezana na program natječaja u periodu kraćem od jedne trećine ukupnog vremena za izradu natječajnog zadatka, odnosno do 17.8.2020. godine. Pisani odgovori bit će objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN) i na www.uha.hr do 1. rujna 2020. godine.

 Rok predaje natječajnih radova je 15.10.2020. godine do 16:00 h na adresi Provoditelja natječaja, Trg bana Josipa Jelačića 3/1, 10000 Zagreb, bez obzira na način dostave. (Radovi se mogu predavati radnim danom 10:00 – 12:00h te 14.10 i 15.10 9:00 – 16:00h). Očekivani završetak rada Ocjenjivačkog suda je 15.11.2020. godine. Odabir natječajnih radova Ocjenjivački sud dostavlja Naručitelju. 
Radovima koji su stručno izrađeni i odgovaraju uvjetima određenim ovom dokumentacijom za nadmetanje Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade kako dalje slijedi: 1. nagrada – 66.000,00 kn, 2. nagrada – 41.250,00 kn, 3. nagrada – 24.750 kn, 4. nagrada – 19.800,00 kn, 5. nagrada – 13.200,00 kn.

Procijenjena vrijednost nabave – projektni natječaj i kasniji pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave, sastoji se od nagradnog fonda i vrijednosti ugovora o javnoj nabavi usluge izrade projektno – tehničke dokumentacije i iznosi ukupno 947.175,00 (bez PDV-a).

Više informacije o natječaju pogledajte na stranicama Udruge hrvatskih arhitekata.