Arhiva

25. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege održat će se 8. prosinca 2020. godine

01-12-2020 • 00:00
Rva

Na idućoj 25. sjednici Gradskog vijeća Grada Požege naći će se 25 točaka dnevnog reda

Na idućoj 25. sjednici Gradskog vijeća Grada Požege naći će se 25 točaka dnevnog reda

Na idućoj 25. sjednici Gradskog vijeća Grada Požege naći će se 25 točaka dnevnog reda. Tako će gradski vijećnici u utorak 8. prosinca raspravljati o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Požege za 2020. godinu, prijedlogu Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Požege za 2020. godinu, kao i o izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa, prijedlogu izmjena i dopuna Programa rada upravnih tijela Grada Požege, prijedlogu Programa o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi, predškolskom odgoju i obrazovanju, socijalnoj skrbi, sportu i turizmu.

Vijećnici će odlučivati i o prijedlogu Odluke o II. izmjeni Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za komunalne djelatnosti u 2020. godini, prijedlogu II. izmjene Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, izmjenenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2020. godinu, te o Prijedlogu Odluke o II. izmjeni Odluke o rasporedu sredstava naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu, kao i prijedlozima za iste u 2021. godini.

Na sjednici će zasigurno najveći interes izazvati prijedlog Proračuna Grada Požege za 2021. godinu, s projekcijama za 2022. – 2023., a osim proračuna, gradski će vijećnici raspravljati i o programu radu Upravnih tijela, programu javnih potreba u kulturi, sportu, predškolskom odgoju i obrazovanju, socijalnoj skrbi i turizmu. Na dnevnom redu našli su se i Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini označenoj kao k.č.br. 1042/61, k.o. Požega, prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu te prijedlog Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Požegu u 2021. godini.

Među točkama dnevnog reda naći će se i prijedlog Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege, prijedlog Odluke o umanjenju iznosa godišnje koncesije za obavljanje usluge unutarnjeg linijskog prijevoza na području Grada Požege i prigradskih naselja za lipanj – prosinac 2020. godine, o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Požege od 1. siječnja do 30. travnja 2021. godine, prijedlog Odluke o darovanju opreme Gradskoj knjižnici Požega. Vijećnici će odlučivati i o prijedlogu Odluke o produljenju važenja Strategije razvoja Grada Požege za razdoblje 2015. – 2020. godine, prijedlog Odluke o otpisu potraživanja, o izradi strategije razvoja pametnog Grada Požege za razdoblje 2021. – 2025. godine, prijedlogu Odluke o suglasnosti na izvođenje projekta instalacija hlađenja dijela građevine Glazbene škole Požega, te o prijedlogu Odluke o davanju suglasnosti za dugoročno zaduživanje trgovačkog društva Komunalac Požega d.o.o.

Cijeli dnevni red možete pogledati ovdje …