Arhiva

Započinje rekonstrukcija te proširenje sustava odvodnje otpadnih voda u okviru projekta „Razvoj vodno – komunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica“

07-10-2019 • 00:00
Rva

Projekt razvoj vodno – komunalne infrastrukture Aglomeracije Pleternica uključuje rekonstrukciju i dogradnju postojećeg sustava odvodnje u Pleternici, Jakšiću, Dervišagi i Vidovcima te proširenje sustava prikupljanja i odvodnje na ostala naselja aglomeracije: Frkljevci, Kadanovci, Gradac, Vesela, Blacko, Viškovci, Srednje Selo, Kuzmica, Bresnica, Sulkovci, Bzenica, Trapari i Novoselci

Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo

Projekt razvoj vodno – komunalne infrastrukture Aglomeracije Pleternica uključuje rekonstrukciju i dogradnju postojećeg sustava odvodnje u Pleternici, Jakšiću, Dervišagi i Vidovcima te proširenje sustava prikupljanja i odvodnje na ostala naselja aglomeracije: Frkljevci, Kadanovci, Gradac, Vesela, Blacko, Viškovci, Srednje Selo, Kuzmica, Bresnica, Sulkovci, Bzenica, Trapari i Novoselci

Potpisan je ugovor rekonstrukcije te proširenja sustava odvodnje otpadnih voda u okviru projekta „Razvoj  vodno – komunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica“ u Pleternici kojega sufinancira Europska Unija iz Kohezijskog fonda. Na potpisivanju ugovora prisustvovali su gradonačelnica Pleternice Antonija Jozić, ministar zaštite okoliša i energetike dr.sc Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda dipl.ing.građ Zoran Đuroković, direktor tvrtke Tekija d.o.o dipl. ing Ante Kolić, direktor Presoflex gradnje Ino Galić te ostali gradonačelnici i načelnici.

 

 

Izgradnjom sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda područja grada Pleternice pridonijet će se poboljšanju kvalitete življenja i zaštiti čovjekove okoline. Projekt obuhvaća novogradnju i rekonstrukciju sustava odvodnje te projektiranje i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

 

Ukupno planirana vrijednost projekta je 141.426.792,10 HRK (bez PDV-a). Investitor projekta je Tekija d.o.o., partneri su Grad Pleternica, Grad Požega i Općina Jakšić, a izvođač radova je Presoflex gradnja d.o.o.

 

 

Projekt se financira iz sredstava Kohezijskog fonda (70%) te sredstava Ministarstva zaštite okoliša i energetike (12,97%), Hrvatskih voda (12,97%) i projektnih partnera Grad Pleternica (2,64%), Grad Požega (0,76%), Općina Jakšić (0,59%).

 

 

Projekt razvoj vodno – komunalne infrastrukture Aglomeracije Pleternica uključuje rekonstrukciju i dogradnju postojećeg sustava odvodnje u Pleternici, Jakšiću, Dervišagi i Vidovcima te proširenje sustava prikupljanja i odvodnje na ostala naselja aglomeracije: Frkljevci, Kadanovci, Gradac, Vesela, Blacko, Viškovci, Srednje Selo, Kuzmica, Bresnica, Sulkovci, Bzenica, Trapari i Novoselci, u sljedećem obuhvatu: izgradnja kolektora ukupne duljine 44,650 m, rekonstrukcija dva tlačna cjevovoda ukupne duljine 911 m, izgradnje objekata na sustavu odvodnje (19 crpnih stanica, 6 retencijskih bazena, 10 preljevnih građevina), rekonstrukcija objekata na sustavu odvodnje (4 preljevne građevine, 2 crpne stanice).

 

 

Nakon izvedbe sustava javne odvodnje aglomeracije Pleternica očekuje se povećanje priključenosti sa dosadašnjih 52% na 90%, odnosno priključenje na sustav javne odvodnje dodatnih 4.696 stanovnika na području aglomeracije.