Arhiva

Na VUP ove akademske godine upisano dvostruko više studenata nego prošle

04-10-2019 • 00:00
Rva

Prijepodne je na Veleučilištu u Požegi održana konferencija za medije na temu rezultata rada Veleučilišta u Požegi  i plana za novu akademsku godinu 2019./2020

Prijepodne je na Veleučilištu u Požegi održana konferencija za medije na temu rezultata rada Veleučilišta u Požegi i plana za novu akademsku godinu 2019./2020

Prijepodne je na Veleučilištu u Požegi održana konferencija za medije na temu rezultata rada Veleučilišta u Požegi  i plana za novu akademsku godinu 2019./2020. Na početku je doc.dr.sc. Berislav Andrlić, prodekan za razvoj i zamjenik dekana od infrastrukturnih projekata i planova istaknuo najveći i najznačajniji projekt, Izgradnju studentskog doma u Požegi.

„Ovim će Veleučilište u Požegi ostvariti bespovratna sredstva u iznosu od 32.683.129,43 kuna što je najviši mogući iznos sufinanciranja. Partner u provedbi projekta je Studentski centar Požega. Studentski dom je dobio uporabnu dozvolu i trenutno se ponovno pokreće javna nabava za opremu stoga ovim putem pozivam sve potencijalne dobavljače da se jave na natječaj. Planirani završetak projekta je u prosincu 2019 čime će studenti dobiti opremljen studentski dom za 110 ležajeva, kuhinjom, medijatekom, sportskom dvoranom i praonicom uz atraktivnu lokaciju uz gradske bazene.

Od ostalih infrastrukturnih planova za narednu godinu planiramo izradu glavnog projekta i gradnju montažne sportske dvorane u dvorištu veleučilišta, koja će biti modularna te će se moći koristiti tijekom cijele godine. Nadalje, Veleučilište je u postupku registracije znanstvene ustanove, čime ćemo dobiti na prepoznatljivosti i jačanju istraživačkog kapaciteta. S tim u vezi u postupku smo pregovora za kupnju zgrade u ulici Alojzija Stepinca, koji bi kroz EU projekte uredili u znanstveno-istraživački centar uz nove uredske i laboratorijske prostore.

U području Erasmus projekata smo prošle akademske godine ugovorili i imamo u provedbi 320.000 EUR sredstava i time smo postali najuspješnije veleučilište u RH po odlaznim i dolaznim mobilnostima. Tako su stanovnici našeg grada trenutno studenti iz Japana, Francuske, a iduće godine dolaze Ukrajinci, Indijci i Gruzijci, a naši studenti putuju diljem Europe na nastavu i praksu. U planu za novu akademsku je potpisivanje novog projekta ViniMOB iz programa KA2 sa Avize Viti Campus, te suradnja sa novim zemljama Kinom, Kanadom, Brazilom i Butanom. U prosincu planiramo međunarodni tjedan učenja na kojem ćemo ponovno okupiti partnere iz cijelog svijeta- Azije, Amerike i Europe, te će Požega ponovno na određeno vrijeme postati svijet u malom.“- izjavio je Andrlić.

Prodekanica za nastavu dr.sc. Brankica Svitlica je izjavila da je jedan od prvih ciljeva Misije Veleučilišta u Požegi ustrojavanje i izvođenje postojećih studijskih programa, a nastavni proces je ključni pokazatelj  uspješnog djelovanja Veleučilišta.

„Dovoljan broj studenata te dostatna zastupljenost kvalitetnog stručno – nastavnog i  znanstvenog kadra pokazatelj je da Veleučilište Požegi kontinuirano opravdava svoju zacrtanu misiju.  Ovogodišnji upisi brucoša u akademsku 2019./2020. godinu uistinu ohrabruju, obzirom smo u odnosu na prošlogodišnje brojke, upisali sveukupno gotovo duplo više studenata. Ta brojka kreće se na oko 200 upisanih studenata (redovitih i izvanrednih, od čega je 130 redovitih studenata). Trenutno na Veleučilištu u Požegi na svim studijskim godinama studira oko 900 studenata, od čega je oko 400 redovitih i 500 izvanrednih studenata

Protekle akademske godine uočili smo potrebu pokretanja niza aktivnosti, koje će doprinijeti podizanju kvalitete nastave te smo na tom polju, poduzeli  i najvećim djelom i realizirali određene  radnje: Aktivna suradnja sa svim ravnateljima srednjih škola u PS županiji, kroz definiranje kontinuiranih suradničkih aktivnosti. Značajno mjesto zauzima realizacija partnerstva i suradnje Poljoprivredne škole i Poljoprivrednog odjela Veleučilišta pobliže Stručnog studija VVV-a (ostvaren je zajednički projekt nastavnog poligona suvremenog nasada voćnjaka), koji će koristiti obostrano učenici i studenti. Na značajnom doprinosu ovoj projektnoj suradnji zahvaljujemo bivšoj ravnateljici Mariji Grgić, kao i sadašnjoj ravnateljici Mariji Mršo-Rajić.

Aktivno uključivanje učenika katoličke gimnazije i osnovne katoličke škole u različite aktivnosti VUP-a, poput sudjelovanja učenika u berbi grožđa te predavanja Veleučilišnih profesora na tematiku tradicije proizvodnje grožđa i vina u našem kraju. Zahvala ravnatelju katoličke gimnazije Ivanu Bedeničiću na značajnoj inicijativi za suradnjom.

Proširenje nastavnih baza na poljoprivrednom odjelu kroz osnivanje novog nastavnog poligona na lokalitetu Podgorje (uspostava kolekcije svih sorata Graševine), aktivno sudjelovanje profesora Veleučilišta u radu udruge GRAŠEVINA CROATIKA, te suradnja na projektu klonske selekcije Graševine sa Agronomskim fakultetom u Zagrebu.“- izjavila je između ostaloga Svitlica.

Koordinatorica za kvalitetu dr.sc. Verica Budimir rekla je da sukladno zakonskim propisima sva visoka učilišta u Hrvatskoj jednom u 5 godina prolaze postupak reakreditacije, a što je ove godine provedeno i na VUP-u.

„Posjeta stručnog povjerenstva imenovanog od strane AZVO bila je 04. – 05. lipnja 2019. godine. Rezultati reakreditacije doznali smo 30. rujna, kad je primljen Izvještaj stručnog povjerenstva o reakreditaciji Veleučilišta u Požegi. Svi aspekti rada Veleučilišta: unutarnji sustav za osiguravanje kvalitete i društvena uloga; studijski programi; nastavni proces i podrška studentima; nastavnički i institucijski kapaciteti; stručni i znanstveni rad ocijenjeni sa zadovoljavajućom ili visokom razinom kvalitete. Od 33 standarda kvalitete 19 ocijenjeno s najvećom razinom (visoka razina kvalitete), 12 standarda sa zadovoljavajućom razinom. Ocjene koje dodjeljuje povjerenstvo su: nezadovoljavajuća, minimalna, zadovoljavajuća i visoka razina kvalitete.

Na web stranicama AZVO-a vidljiva izvješća visokih učilišta koja su po novim standardima prošla postupak reakreditacije u prethodnom razdoblju. Od 23 vidljiva izvještaja 2 visoka učilišta ostvarila bolje rezultate, a 2 slične našima. Ostala visoka učilišta nešto ili znatno slabiji rezultati. Vrednovana visoka učilišta iz okruženja i ona koja se obave istim područjem djelatnosti (ekonomsko, agronomsko područje) svi ostvarili slabije rezultate.

Kvaliteta Veleučilišta vidljiva u: značajnoj uključenosti svih dionika (studenti, bivši studenti, predstavnici gospodarstva i javnih tijela); društvenoj ulozi Veleučilišta koja se ostvaruje se kroz različite projekte sa zajednicom te volonterski rad; studijskim programima koji ispunjavaju potrebe lokalnog i regionalnog tržišta rada; postoji snažna opravdanost za izvođenje svih studijskih programa, Nastavnom procesu usklađenom sa zahtjevima Europskih standarda , Zadovoljstvu studenata s primljenim znanjima i razinom uključenosti u proces studentske prakse – Mjerenje studentskog zadovoljstva nastavnicima i programima 4,00 i veće, Naporima i pažnji koja se pridaje posebnim potrebama studenata ranjivih i podzastupljenih skupina, Dodatnoj podršci studentima (mentori, stipendije, …), savjetovalište i dr, Zapošljivosti završenih studenata. Zaposlenost – 70% godinu dana po završetku studija. Neki se studenti zapošljavaju u institucijama u kojima su odradili studentsku praksu, a 12 ih je zaposleno na samome Veleučilištu u Požegi, Na Veleučilištu je trenutno stalno zaposlen 31 nastavnik. Znanstvenu titulu ima 77 % nastavnika; 19 je doktora znanosti i 5 magistara znanosti. Profesora visoke škole je 15, od čega 3 u trajnom zvanju, Nastavnici se kontinuirano educiraju i sudjeluju u različitim oblicima stručnog usavršavanja (npr. pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke edukacije koje organizira Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku i dr.), a kako bi unaprijedili svoje nastavničke kompetencije. Neformalno usavršavanje, Napredovanja u nastavna, znanstvena (12) i znanstveno-nastavna zvanja (5), Vanjski suradnici – stručnjaci iz prakse – vanjski suradnici u nastavni proces uključuju najnovija istraživanja, trendove i saznanja s tržišta.“- izjavila je Budimir.