Arhiva

Pokrenut postupak javne nabave za izgradnju Studenskog doma u Požegi

22-03-2018 • 00:00
Rva

U planu je izgradnja infrastrukture studentskog doma površine 2.889 m2 s 50 soba, odnosno 110 kreveta, od čega će 62 kreveta biti osigurano za studente u nepovoljnom položaju

U planu je izgradnja infrastrukture studentskog doma površine 2.889 m2 s 50 soba, odnosno 110 kreveta, od čega će 62 kreveta biti osigurano za studente u nepovoljnom položaju

Veleučilište u Požegi pokrenulo je postupak javne nabave „Izgradnja studentskog doma u Požegi“. Procijenjena vrijednost nabave je 20.840.639,00 kuna bez PDV-a, a sredstva su osigurana sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava KK.09.1.2.01.0013.

U planu je izgradnja infrastrukture studentskog doma površine 2.889 m2 s 50 soba, odnosno 110 kreveta, od čega će 62 kreveta biti osigurano za studente u nepovoljnom položaju.

Troškovi izgradnje studentskog doma obuhvaćaju građevinske radove, obrtničke radove, uređenje okoliša, grijanje, hlađenje i ventilaciju, plinsku instalaciju, hidrantsku mrežu, vodovod i kanalizaciju, električne instalacije, vatrodojavu i tehničku dokumentaciju.

Ponude trebaju biti dostavljene najkasnije do 13. travnja do 12 sati, kad je i javno otvaranje ponuda u prostorijama Veleučilišta u Požegi. Odluka o odabiru donosi se u roku od 45 dana od isteka roka za dostavu ponuda, nakon čega slijedi 15 dana mirovanja. Rok završetka radova bit će 13 mjeseci od uvođenja u posao.