Arhiva

[FOTO] Početna konferencija projekta “Izgradnja i opremanje Reciklažnog dvorišta na području grada Požege, na lokaciji Industrijska ulica”

25-04-2018 • 00:00
Rva

Nositelj projekta je Grad Požega, a vrijedan je 5.003.569,54 kuna, od kojih 85 posto troškova sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. do 2020.

Content photo Content photo
00:00
Content photo
00:00
Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo

Nositelj projekta je Grad Požega, a vrijedan je 5.003.569,54 kuna, od kojih 85 posto troškova sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. do 2020.

Početna konferencija projekta “Izgradnja i opremanje Reciklažnog dvorišta na području grada Požege, na lokaciji Industrijska ulica” održana je danas u prostorijama Županijske komore Požega.

Nositelj projekta vrijednog više od 5 milijuna kuna je Grad Požega, koji s 85 posto troškova sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. do 2020., a provodi se u suradnji s Komunalcem Požega d.o.o. koji će biti upravitelj reciklažnog dvorišta nakon izgradnje i ishođenja uporabne dozvole sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom. O značaju projekta u ime nositelja na konferenciji je govorio gradonačelnik Darko Puljašić.

rekao je gradonačelnik Puljašić. Reciklažno dvorište bit će smješteno u odvojku Industrijske ulice na površini od 3.493 četvorna metra, od čega će površina ograđenog dijela dvorišta biti 2.714 četvornih metara, rekao je, Anto Bekić, direktor Komunalca d.o.o.

rekao je Bekić i dodao kako očekuje da će izgradnjom reciklažnog dvorišta biti smanjen broj divljih odlagališta i njihovi potpuni nestanak.

Izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta pratit će promotivna kampanja koja će se sastojati od nekoliko edukativnih radionica namijenjenih široj javnosti. Uz grad Požegu, radionice će, tijekom svibnja i lipnja, biti organizirane i u nekoliko općina županije.

Kako bi s projektom bili upoznati i oni najmlađi, jer, sustav gospodarenja otpadom prije svega zahtijeva osobnu promjenu koja se najlakše postiže prevencijom, 16. svibnja za učenike od prvih do četvrtih razreda gradskih osnovnih škola bit će organizirana Dječja eko igra-natjecanje u pravilnom odvajanju otpada kroz koje će osnovnoškolci na zabavan način učiti o važnosti odvajanja otpada i zaštiti okoliša. Kampanju će pratiti i promotivni letci i brošure namijenjen najmlađima.

Ciljna skupina projekta je cjelokupno stanovništvo koje gravitira prema gradu i koje će, dugoročno, imati direktnu korist od izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta, jer, upravo je to osnovni preduvjet za poboljšanje sustava odvojenog prikupljanja otpada, po sistemu od vrata do vrata. U konačnici, novi način gospodarenja otpadom, trebao bi rezultirati smanjenim mjesečnim računima za odvoz otpada. Razdoblje provedbe projekta je od 12. rujna prošle do zaključno s 25. listopada ove godine.