Arhiva

Objavljen Oglas o davanju prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Požege u 2018. godini

20-12-2017 • 00:00
Rva

Savjet za zaslužne građane i javna priznanja Grada Požege objavio je Oglas o davanju prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Požege u 2018. godini

Savjet za zaslužne građane i javna priznanja Grada Požege objavio je Oglas o davanju prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Požege u 2018. godini

Savjet za zaslužne građane i javna priznanja Grada Požege objavio je Oglas o davanju prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Požege u 2018. godini. Pozivaju se građani, poduzeća i druge pravne osobe, vijećnici Gradskog vijeća Grada Požege i mjesni odbori da u pismenom obliku s obrazloženjem dostave svoje prijedloge za:

Povelju humanosti Grada Požege – Povelja humanisti može se dodijeliti pojedincima i skupinama građana za humana djela učinjena na području Grada Požege, Požeško – slavonske županije te Republike Hrvatske. Godišnje se dodjeljuje jedna povelja humanosti.

Proglašenje počasnim građaninom Grada Požege – Počasnim građaninom Grada Požege mogu se proglasiti građani RH ili strani državljani, koji su naročito zaslužni za napredak Grada Požege, Požeško – slavonske županije i Republike Hrvatske te za mir i napredak u svijetu. Osobi koja je proglašena počasnim građaninom uručuje se počasna povelja.

Nagrada Grada Požege za životno djelo – Godišnje se dodjeljuju dvije nagrade i to u vidu plakete i novčane nagrade. Nagrada za životno djelo dodjeljuje se osobama koje su svojim dugogodišnjim radom ili određenim djelima dale doprinos u području gospodarstvenog ili društvenog života od posebnog značaja za Grad Požegu.

Godišnja nagrada Grada Požege – Godišnja nagrada Grada Požege je osobna nagrada koja se dodjeljuje pojedincima za njihov doprinos u jednom ili više područja gospodarstvenog ili društvenog života. Godišnje se može dodijeliti do pet nagrada, a dodjeljuju se u vidu plakete i prigodnog poklona.

Kolektivna nagrada Grada Požege – Kolektivna nagrada Grada Požege dodjeljuje se poduzećima i drugim pravnim osobama za njihov doprinos u jednom ili više područja gospodarstvenog ili društvenog života. Godišnje se dodjeljuju do pet nagrada i to u vidu plakete).

Prijedlozi ovlaštenih predlagatelja dostavljaju se Savjetu za zaslužne građane i javna priznanja Grada Požege do 15. siječnja 2018. godine, na adresu: Trg Sv. Trojstva 1, 34 000 Požega, s naznakom: „Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja Grada Požege“.