Arhiva

Gradsko vijeće odobrilo kredit od 35 milijuna kuna

03-12-2015 • 00:00
Rva

Gradsko vijeće Grada Požege na današnjoj je sjednici odobrilo da se Grad Požega zaduži u iznosu od 35 milijuna kuna, za provedbu više kapitalnih projekata koji bi se realizirali u sljedećih nekoliko godina.

Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo
00:00
Content photo
00:00
Content photo Content photo
00:00
Content photo
00:00
Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo Content photo
00:00

Gradsko vijeće

Gradsko vijeće Grada Požege na današnjoj je sjednici odobrilo da se Grad Požega zaduži u iznosu od 35 milijuna kuna, za provedbu više kapitalnih projekata koji bi se realizirali u sljedećih nekoliko godina.

Gradonačelnik Vedran Neferović predstavio je prijedlog Odluke, prema kojoj bi se Grad namjenski zadužio za uređenje i rekonstrukciju Trga Sv. Terezije u iznosu od 12,5 milijuna kuna, izgradnju dječjeg vrtića na Prauljama u iznosu od 12 milijuna kuna, rekonstrukciju Gradskih bazena u iznosu od 8,7 milijuna kuna te za izgradnju i dodatna ulaganja u prometnice i mostove 1,8 milijuna kuna, o čemu smo detaljnije pisali prije dvadesetak dana.

Ante Šolić, predsjednik kluba HDZ-HSP AS je rekao da prihvaćaju prijedlog i ideju za izgradnju navedenih kapitalnih objekata te je čestitao čelnicima grada što su odlučili provesti te investicije.

U ime kluba predvođenog SDP-om, vijećnik Ivan Čolak je rekao da oni smatraju kako nije trenutak za tako veliko zaduživanje.

„Što to znači kroz narednih dvadeset godina (četiri godine počeka i petnaest godina otplate)? Mi ćemo praktično iz svojih prihoda moći podmirivati samo fiksne troškove i otplatu kredita. Neće biti za ulaganja u infrastrukturu. Naravno da su svi navedeni objekti potrebni i mi nismo protiv objekata. No pitanje je može li se nešto od toga graditi iz fondova ili kroz javno privatno partnerstvo. Moramo biti svjesni da naši prihodi nisu dostatni za ovako puno projekata“, rekao je Čolak.

Zamjenik gradonačelnika Mario Pilon pojasnio je još jednom da povećanja zaduženja neće biti.

Gradonačelnik se prisjetio razloga podizanja kredita 2006. godine. „Za uređenje Trga Sv. Terezije podignut je kredit od milijun kuna. Taj trg služio je samo za demonstraciju sile prethodnog gradonačelnika i vatrogasne vježbe za Dan grada i Grgurevo“.

rekao je Neferović vijećniku Čolaku. Nezavisni vijećnik Kazimir Balog slaže se da bez kredita nema razvoja, te je zapitao što je osim vatrogasnog spremišta od dva kredita podignuta za vrijeme prošle vlasti ostalo prepoznatljivo u gradu.

„Ovim kreditom predviđeno je nekoliko investicija o kojima se pričalo godinama. Svi bi bili daleko sretniji da se ovim investicijama otvaraju nova radna mjesta, no Grad ne treba otvarati nova radna mjesta nego stvarati uvjete za otvaranje radnih mjesta. Svako otvaranje radnog mjesta od strane Grada je trošak za porezne obveznike“, rekao je Balog.

Nezavisna vijećnica Tamara Puač zapitala je trebaju li se sve kapitalne investicije pokrenuti u dvije godine.

Gradonačelnik je odgovorio da će Grad pratiti mogućnosti sufinanciranja kroz natječaje, no navedena infrastruktura je bila u lošem stanju i u dogledno vrijeme ne postoje izgledi da se financiraju kroz neke fondove, što je dodatno pojasnio i pročelnik Upravnog odjela za europske integracije dr. sc. Marko Šostar.

Vijećnica Marija Užar (SDP) je dodala da to što postoji dokumentacija i natječaji ne znači da će se sredstva dobiti, jer su zahtjevi jedinica lokalne samouprave veliki, s čime su se složili i gradonačelnik i pročelnik Šostar.

„Nama je cilj da što kvalitetnije pripremimo projekte. Postoje lobiji, ima tu svega, no nama je cilj da ništa ne propustimo od natječaja, pripremimo dokumentaciju i za te projekte apliciramo. Da nam prođe mali dio od onoga što smo planirali, vjerujte mi, to će biti jako puno za Požegu“, odgovorio je Šostar.

Zamjenik predsjednika Gradskog vijeća Dražen Muljević smatra da je ključno što će provedbu kredita pratiti odbor sačinjen od članova Gradskog vijeća te da ne treba dolaziti do podjela i svi trebaju podržati projekte. Odbor će činiti vijećnici Kristina Turković (HDZ), Kazimir Balog (nezavisni), Dražen Muljević (HSP AS), Mirjana Novaković (HSU) te Danijel Božić (nezavisni). Prvi prijedlog bio je da u Odbor uđe nezavisna vijećnica Tamara Puač, no ona je takav prijedlog odbila.

„Prateći stanja u državi, govori se da je ovo najpovoljnije vrijeme za zaduživanje. Kamatne stope su na najnižim razinama“, rekla je vijećnica Blagojka Leko (HDZ) te joj je posebno drago što je uvršten projekt bazena, a također smatra da će Trg Sv. Terezije postati novo mjesto okupljanja građana i posjetitelja grada.

Predsjednik Gradskog vijeća Nino Smolčić podsjetio je da su 17. studenog predstavili sve projekte te na stranicama Grada postavili prijedlog proračuna za 2016. godinu, želeći „isprovocirati“ vijećnike da dođu da svojim prijedlozima i komentarima.

„Mi ne možemo čekati godinama da riješimo probleme poput bazena i dječjeg vrtića, a preko projekata aglomeracije Požega i rekonstrukcije ceste D-38 kroz Požegu, bit će još 250 milijuna kuna investicija“, rekao je Smolčić te je naveo primjer Grada Siska, koji se ove godine zadužio za 50 milijuna kuna s počekom do 2023. godine, gdje je vladajući SDP žestoko branio projekte, koje je vlada odobrila.

Početkom prvih radova u rano proljeće, Smolčić očekuje da se će se i bolje puniti proračun od Poreza na dohodak, jer vjeruje u snagu i konkurentnost obrtnika i pravnih osoba s područja Požege, za koje očekuje da prođu na dobrom dijelu natječaja za izgradnju infrastrukturnih projekata.

Odluka je na kraju usvojena sa 11 glasova za i šest glasova protiv.