Politika

Zbog radova na povijesnoj jezgri grada Požege, Gradska tržnica seli u Cvjetnu ulicu

10-06-2024 • 08:54
Rva
S obzirom na to da je izgradnja tržnice od javnog interesa i nužna za osiguranje kontinuiteta rada u korist svih građana, Grad Požega će sufinancirati radove na izgradnji tržnice

Zbog radova u sklopu projekta Revitalizacija povijesne jezgre Grada Požege, u okviru kojih je planirano i rušenje postojeće gradske tržnice, trvrtka Komunalac Požega d.o.o. će, na prijedlog Grada Požege, na svom zemljištu uz Cvjetnu i Priorljavsku ulicu na parceli k.č.br. 1298/8 k.o. Požega ukupne površine 10708 m2, izgraditi gradsku tržnicu kako bi osigurao kontinuitet rada tržnice za vrijeme planiranih radova.

Kao vlasnik zemljišta Komunalac Požega u mogućnosti je provesti sve aktivnosti vezane za realizaciju projekta. Planirana tržnica je vanjskog karaktera i trebala bi osigurati potrebne površine, objekte i infrastrukturu s ciljem potpune funkcionalnosti:

  • Okolne površine s ulazom iz Cvjetne ulice
  • Pješačke površine s dva ulaza iz Priorljavske ulice i jednim iz Cvjetne ulice koje su opremljene urbanom opremom (klupama, žardinjerama, koševima za otpad, držačima bicikla, rasvjetnim tijelima)
  • Parkiralište za osobna vozila zakupaca i korisnika tržnice
  • Parkiralište za vozila prodavatelja (za prodaju proizvoda iz vozila)
  • Površinu za smještaj klupa s nadstrešnicama i štandova za prodaju proizvoda s opremom (nadstrešnice za postojeće klupe, štandove)
  • Površinu za ugostiteljstvo s montažnim ugostiteljskim objektom, terasom natkrivenom nadstrešnicama s mogućnošću otvaranja i zatvaranja krovne površine i opremom za ugostiteljstvo
  • Površinu gospodarskog dvorišta za djelatnike tržnice s montažnim objektima: uredskim prostorom za djelatnike tržnice, sanitarnim prostorom za korisnike i djelatnike tržnice (M/Ž i osobe s invaliditetom), skladišnim prostorom za skladištenje alata i opreme (alati i sredstva za čišćenje, potrošna roba, vage i sl.) te spremnicima i kontejnerima za odlaganje otpada (miješanog komunalnog, biorazgradivog i reciklabilnog)
  • Svu potrebnu infrastrukturu za punu funkcionalnost (elektroinstalacije, instalacije vode i odvodnje, telekomunikacijske instalacije, videonadzor) zelene površine (travnate površine, drvorede i ostalo raslinje za uređenje parcele).

Za izgradnju i opremanje tržnice izrađena je projektna dokumentacija koja je obradila sve navedene sadržaje na parceli (prometno-manipulativne površine, objekte, opremu i prateće instalacije vodovod i odvodnju, elektroinstalacije, telekomunikacijske instalacije, videonadzor) sukladno postojećoj zakonskoj regulativi i posebnim uvjetima građenja javnopravnih tijela. Projektna dokumentacija ponudila je rješenje tržnice za jednostavno korištenje i održavanje, koje uvažava načela zaštite okoliša i energetske učinkovitosti te koje omogućuje brzu i kvalitetnu izgradnju zbog planiranih montažnih objekata.

Projekt izgradnje i opremanja tržnice u Cvjetnoj ulici trenutno je u fazi ishođenja građevinske dozvole. Procijenjena vrijednost radova je 436.687,00 EUR +PDV. S obzirom na to da je izgradnja tržnice od javnog interesa i nužna za osiguranje kontinuiteta rada u korist svih građana, Grad Požega će sufinancirati radove na izgradnji tržnice sukladnu Odluci koje je Gradsko vijeće Grada Požege prihvatilo na 28. Sjednici održanoj 27. svibnja 2024. godine.

Direktor tvrtke Komunalac Požega d.o.o. Domagoj Lovrić spomenuo je preseljenje Gradske tržnice na lokaciju u Cvjetnoj ulici još u prosincu 2023. godine, prilikom tradicionalnog posjeta i darivanja korisnika tržnice. Podsjećamo, radi se o privremenoj selidbi Gradske tržnice te će se ista nalaziti na obnovljenoj lokaciji nakon završetka radova koji se odvijaju u Sokolovoj ulici te na Trgu Svetog Trojstva.